Minnesord

Tidigare hedersordförande i RV

Sven Thofelt, hedersordförande 1987-1993
Läs mer om Sven Thofelt här.

J. Sigfrid Edström, hedersordförande 1961-1964
Läs mer om J. Sigrid Edström här.

Bo Ekelund, hedersordförande 1972-1983
Läs mer om Bo Ekelund här.

Gösta Gärdin, hedersordförande 2001-2016
Läs mer om Gösta Gärdin här.

Tidigare hedersledamöter i RV

Sven “Plex” Petersson, hedersledamot 1997-2011
Läs mer om Sven “Plex” Petersson här.