Medlemmar

Riksidrottens Vänner har 379 medlemmar (2022). Föreningen består av nuvarande och tidigare svenska idrottsledare och andra “framstående idrottsvänner”. Inval sker efter kriterier som presenteras här.

Sök medlemskap på särskild blankett Ansökan.

Fram till 2010/11 var medlemsavgiften i RV 10 kronor om året. 2011 höjdes den till 100 kronor, vilket är avgiften för 2022.

Att bli och vara medlem i RV

Stadgarnas andra paragraf:

§ 2 “Föreningen består av nuvarande och tidigare svenska idrottsledare, samt av framstående idrottsvänner, vilka efter förslag invalts i föreningen”.

  • Efter förslag till RV:s styrelse kan denna besluta om inval i föreningen.
  • Inval sker en gång per år och invalsfrågor behandlas vid beslutande styrelsemöte inför aktuellt årsmöte.
  • Person som beslutats bli invald, skall skriftligen bekräfta sin önskan att acceptera inval, genom att ifylla matrikeluppgifter och underteckna densamma.
  • Presentation av nya medlemmar sker därefter i samband med årsmötet.

RV vill ha din e-postadress

Med e-post kan vi smidigt och kostnadsfritt skicka ut information, nyhetsbrev och inbjudningar till kamratträffar, årsmöten och andra samlingar. Vi kan uppmärksamma RV:s medlemmar på intressant information som löpande läggs ut på vår hemsida.

Läs mer här.