Sök
Stäng denna sökruta.

Målgrupp: Yngre, kvinnliga idrottsledare

Den 7 april 1994 överlämnade Gustaf Lindenbaum 35 000 kronor till Riksidrottens Vänner i syfte att bilda en stipendiefond. Efter ytterligare tillskott av donatorn på totalt 34 000 kronor åren 1996-1999 har fonden ett kapital på drygt 100 000 kronor.

Avkastningen ska tillfalla “förtjänta yngre kvinnliga idrottsledare för vidareutbildning”. Det är viktigt att sådana egenskaper som kamratskap och lojalitet m m särskilt betonas. Ett stipendium utdelas i regel vart tredje år.

Läs mer om ansökningsförfarande och nästa ansökningstillfälle här.

Ansökningsblankett Gustav Lindenbaum

 

Tidigare mottagare av Gustaf Lindenbaum-stipendiet
2021 Alva Stark, Östersund Basket
2018 Cindy Rudin, Umeå fäktklubb
2015 Jenny Edner
2012 Pauline Ahleby
2009 Anna Forsberg
2006 Johanna Ohlsson
2003 Sara Nilsson
2000 Susanne Eriksson
1997 Lotta Falkenbäck

Om Gustaf Lindenbaum
Gustaf Lindenbaum född 1915, jurist och idrottsledare, ordförande i Svenska Konståkningsförbundet 1972-1976 och 1980-1984, hedersledamot sedan 1984. Tjänstgjorde vid ting och Länsstyrelsen i Kalmar 1941-1945, verksam i Handels- och Ecklesiastikdepartementen 1945-1964, direktör för Teater- och orkesterrådet (från 1970 Teater- och musikrådet) 1964-1971 och chef för Statens biografbyrå (film-censuren) 1971-1981.

Lämna ett svar