Stipendier som utgått

Under 2021 har en översyn genomförts av samtliga stipendier. Det har resulterat i att ett antal stipendier har utgått samtidigt som en nytt stipendium (RV:s samlade stipendiefond) har inrättats. De stipendier som utgått är följande:
Edström – Ekelund/Landeliusfonden
Everth-Svenssons-minnesfond
Bo Ekelund
RV:s jubileumsfond
RV-stipendiet

Läs mer om de nedlagda stipendierna under respektive flik.