Sök
Stäng denna sökruta.

Under 2021 har en översyn genomförts av samtliga stipendier. Det har resulterat i att ett antal stipendier har utgått samtidigt som en nytt stipendium (RV:s samlade stipendiefond) har inrättats. De stipendier som utgått är följande:

Everth Svenssons Minnesfond

Stipendiet har utgått 2021 Ändamål: att användas för att stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar till vidareutveckling/-utbildning inom sin idrottsgren. Utdelas som ett eller flera

Läs mer »

Bo Ekelund-stipendiet

Stipendiet har utgått 2021 Målgrupp: Ideellt arbetande klubbledare i friidrott Bo Eklund-stipendiet ska tillfalla “en ideellt arbetande klubbledare, som under avsevärd tid med framgång ägnat

Läs mer »

RV:s jubileumsfond

Stipendiet har utgått 2021 Målgrupp: Aktiva ledare som särskilt främjat svensk idrott Stipendiet instiftades vid RV:s 80-årsjubileum 1996. Fonden har ett kapital på drygt 200

Läs mer »

RV-stipendiet

Stipendiet har utgått 2021 Målgrupp: Ledare som bidragit till svensk idrottsutveckling RV-stipendiet är föreningen RV:s främsta belöning och avser att “hedra man eller kvinna, vars

Läs mer »