Sök
Stäng denna sökruta.

Så bildades Riksidrottens Vänner

Idrotts-Sverige började blomma under 1900-talets första årtionde. Idrottsledare och föreningar blev ett inslag i den dagliga bilden och människor med idrottsintresse möttes på idrottsplatser, vid mötesbord och i de mest skilda miljöer. Föreningstanken frodades och kanske var det en naturlig utveckling att män, för då var det nästan uteslutande män som diskuterade idrott, önskade en församling där idrottsledare möttes. Idrottsledare som hade kunskaper som behövde ventileras och därigenom bidra till utbyte av erfarenheter.

Så kom det sig att några av dåtidens mer betydande idrottsledare den 25 november 1916 – satte sig ned på Strömcaféet i Stockholm.

Oscar Löwenadler talade sig varm för att man borde bilda en sammanslutning mellan före detta medlemmar och nuvarande medlemmar av Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningar Riksförbunds Överstyrelse. Förslag: Föreningen skall heta RV (“Riksidrottsförbundets Vänner, Riksidrottsförbundets Veteraner”).

Namnet ändrades för ett antal år sedan till ”Riksidrottens Vänner” för att bättre svara upp mot dagens verklighet inom idrotts-Sverige.

Männen beslöt att konstituera sig och man valde J. Sigfrid Edström, en av grundarna av Riksidrottsförbundet, till ordförande, en post han innehade i 45 år. Med på mötet var ovan nämnde Löwenadler, Ahnström, Ljunggren, Thisell, Bergvall, Uggla, Westergren, Locrantz, Friberg, Englund, Lindencrona, Drake och Hedenblad – alla kända och uppburna män inom idrottsrörelsen och samhället.

De som samlades “skramlade ihop” ett startkapital på 800 kronor, en ansenlig summa mätt i dagens penningvärde, och så beslöt man att fastställa en årsavgift på tio kronor. (Motsvarar omkring 400 kronor 2020). Den årsavgiften gällde till och med 2010, även om ett stort antal medlemmar ofta “lättade på plånboken” och satte in en slant extra då den årliga tributen erlades. Från och med 2011 höjdes årsavgiften till 100 kr, vilken den alltjämt är.

Stadgar måste man också ha och därför formulerades tio paragrafer, som än i dag är vägledande för föreningen. Ta del av RV:s stadgar antagna 2018 här.
I årsmötesprotokollet från 1917 kan vi läsa: Mötet beslöt att föreningens huvudsakliga ändamål skulle vara att på ett kordialt sätt sammanföra nuvarande och äldre styrelsemedlemmar för tankeutbyte till idrottens gagn.

Föreningen består av 2022 av omkring 360 medlemmar fördelade över hela Sverige, men med huvuddelen bosatta i stockholmsområdet och Mälardalen.

1964 valdes de första kvinnliga medlemmarna in, tre stycken på en gång: Kajsa-Leena Bergérus, Inga Löwdin och Karin (Cai) Delden.

1985 inleddes ett nordiskt samarbete mellan idrottsledare i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Detta resulterade i att nordiska idrottsledare från organisationer av liknande karaktär som RV träffas vart annat år sedan 1985 och värdskapet cirkulerar mellan länderna. Senaste nordiska idrottsledarveteranmötet ägde rum 2019 i Odense i Danmark. 2022 är det Sveriges tur att vara värd igen. Läs mer om dessa nordiska möten under rubriken Aktiviteter.

RV delar ut flera stipendier. Den äldsta stiftelsen benämns Olga och Gösta Olanders minnesfond för Svensk Idrottsungdom, instiftad 1963. Startkapitalet var den gången 12 000 kronor. Gösta Olander hade vid sin bortgång testamenterat 140 000 kronor. Under åren som gått har många Olanderstipendier delats ut och är 2020 uppe i 244 stycken. Ser man på dem som fått dessa stipendier är det påfallande många som låtit tala om sig på idrottsbanan. Ofta förekommer deras namn i OS, VM och SM-statistik.

Lämna ett svar