Sök
Stäng denna sökruta.

Vi vill ha din e-postadress

Cirka 90 procent av RV:s medlemmar har e-postadress. Vi ser ett stort värde i att komplettera vår matrikel med e-postadresser (bl a nyhetsbrev och inbjudningar). Därför uppmanar vi alla som ännu inte har lämnat e-postadressen att göra det. Skicka ett mail med din e-postadress till RV:s matrikelansvarige, lars.allert@gmail.com

Varför vill vi ha e-postadress?

Med e-post kan vi smidigt och kostnadsfritt skicka ut information, nyhetsbrev och inbjudningar till kamratträffar, årsmöten och andra samlingar. Vi kan uppmärksamma RV:s medlemmar på intressant information som löpande läggs ut på vår hemsida.

RV:s e-postadresser kommer inte att lämnas ut, så att andra kan använda adresserna. Om någon organisation vill nå RV:s medlemmar med information sker det inte genom att vi lämnar ut adresserna. Om RV:s styrelse anser att information kan vara av värde för RV:s medlemmar sker utskick genom RV:s sekreterare.

Givetvis kommer vi att fortsätta med brevutskick av Bulletinen, till er som inte har e-postadress.

Lämna ett svar