Nordiska organisationer

I Danmark, Finland och Norge finns motsvarigheter till Riksidrottens Vänner. Vartannat år hålls ett nordiskt möte i något av länderna. Nästa Nordiska möte hålls i Odense, Danmark 2019.

Läs mer om de nordiska organisationerna på deras hemsidor.

Danmark
Danske Idraets Veteraner
Ordförande: Mogens Finn Jung
Stenbukvej 28, Ejby
DK 4623 Li. Skensved, Danmark
E-post: jung@post10.tele.dk
Hemsida: http://www.difv.dk

Finland
Finlands Idrottsledarveteraner, FIVE rf
Suomen Urheilujohtajaveteraanit, SUVE ry
Ordförande: Kerstin Ehnholm
Riikuntaneuvos
FIN00120 Helsingfors, Finland
E-post: kerstin.ehnholm@elisanet.fi
Hemsida: http://www.suve-five.fi/

Norge
Norske Idrettsleder – Veteraner
Ordförande: Atle Sundelin
Nordsetervn. 1, 1176 Oslo
E-post:atle.sundelin@outlook.com
Hemsida: http://www.idrettsveteraner.com/