Sök
Stäng denna sökruta.

IMG_1947

Lördagen den 12 december fick vi bud om att Gösta Gärdin avlidit.

Gösta Gärdin valdes in i RV 1979. Gösta valdes till ordförande 1989, ett förtroende han hade i 14 år. Han avgick vid RV:s årsmöte 2001 och blev då vald till hedersordförande. Samtidigt instiftades stipendiet Gösta Gärdins Ungdomsfond som ska tillfalla “en manlig eller kvinnlig idrottsledare, som under många år med framgång bedrivit ungdomsverksamhet och särskilt befrämjat förståelse för rent spel och glädje inom idrotten”.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Gustaf Adolfskyrkan den 22 januari 2016 kl 11.00. Därefter inbjudes till minnesstund på Karlbergs slott. O.S.A före 14 januari till FONUS i Mullsjö 0392-100 36. OBS! Både namn och personnummer måste anmälas.

Tänk gärna på Gösta Gärdins ungdomsfond/Riksidrottens Vänner plusgiro 15 44 80-8.