Search
Close this search box.

Riksidrottens Vänner, RV, är en kamratförening med gamla anor. RV har idag (hösten 2022) cirka 380 medlemmar, som alla verkat som idrottsledare under många år på nationell och/eller regional nivå. Våra medlemmar har stor kunskap och erfarenhet om idrott, organisation och ledarskap. Något vi gärna vill dela med oss av till dagens idrottsrörelse och nu aktiva ledare. Samtidigt följer vi nyfiket dagens idrott och dess utveckling. Inval sker efter kriterier som presenteras här.
Sök medlemskap på särskild blankett här Ansökan 2022.

Föreningens uppgift

Enligt föreningens syfte, från dess bildande 1916, ska vi erbjuda möjligheter till fortsatt kontakt med idrottsrörelsen för de som lämnat aktiva uppdrag. Vi vill också hitta former för att utveckla ett gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare idrottsledare. Det innebär att vi försöker skapa tillfällen för utbyte av kunskap och erfarenheter. Många av RV:s medlemmar har minnen, kontakter och vänner som betyder mycket. Att fortsatt hålla kontakt med personer och följa idrottsrörelsens utveckling är för många angeläget. RV vill vara ett forum för fortsatt kamratskap och en tillhörighet till den verksamhet man ägnat en stor del av sitt liv till. Att mötas i kamratlig samvaro till samtal om både minnesvärda och aktuella händelser inom idrotten är viktigt.

Vid föreningens årsmöte 2020 antogs följande vision: “Riksidrottens Vänner möter framtiden med samlad kunskap och erfarenhet och främjar gemenskap över idrotts- och generations-gränser. Vi fokuserar på ledarskap, fördelar attraktiva stipendier och bidrar till att stärka idrottens roll i samhället”.

Delar ut stipendier

Det andra syftet vi har är att dela ut stipendier från de fonder vi förvaltar. Under fliken stipendier kan du läsa om de olika stipendier vi delar ut. Flertalet stipendier är avsedda att utveckla ledarskap i olika former, men det finns också stipendier som riktas till aktiva idrottsutövare, främst ungdomar.
Flertalet stipendier kan sökas men det finns också möjlighet för föreningar och idrottsledare att lämna förslag till lämpliga stipendiater. Stipendieutdelningen sker vid RV:s årsmöte varje vår.

Föreningens verksamhet

I en så stor förening, spridd över landet, är kommunikationen kittet mellan medlemmarna och föreningen. På hemsidan försöker vi kontinuerligt berätta om föreningens aktiviteter och där också förmedla information om och från RF, SISU Idrottsutbildarna och annat aktuellt inom idrottsrörelsen. Vi ger ut vår medlemstidning, Bulletinen, tre gånger om året med reportage om aktuella händelser, personer, intervjuer och ibland historiska tillbakablickar på händelser inom idrotten. Här presenteras också nya medlemmar och aktuella högtidsdagar.
Vi strävar efter att nå våra medlemmar med e-post och försöker hålla vår matrikel uppdaterad med aktuella uppgifter, bl a e-postadresser. Med mail skickar vi nyhetsbrev ett par gånger per termin. Vi berättar om aktuella händelser, informerar om styrelsens arbete och skickar inbjudningar till kommande kamratträffar.

Kamratträffar

Kamratträffar arrangeras 2-3 gånger per år, oftast i Stockholmsområdet. Vi arbetar för att föreningen ska kunna genomföra ytterligare kamratträffar ute i landet. Årsmötet fungerar också som en kamratträff. Utöver förhandlingar brukar vi bjuda in en gästföreläsare och dessutom ordna en middag. De senaste åren har kamratträffar arrangerats på bland annat Friends arena, Riksidrottsmuseet, SVT Sport, Finnkampen, nostalgisk cafékväll på Riksidrottsmuseet, Dopinglabbet i Huddinge. Läs mera under fliken: Aktiviteter.

Systerorganisationer

RV har systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland. Sedan många år tillbaka finns en tradition att arrangera en nordisk idrottsledarkonferens vartannat år. Det är en uppskattad möjlighet att få möta idrottsledare med andra erfarenheter och med ett program som både idrottsligt och turistiskt brukar bjuda på mycket intressant. Senaste idrottsledarkonferensen 2022 arrangerades i Sverige med Bosön på Lidingö som utgångspunkt.

Lämna ett svar