Search
Close this search box.

Riksidrottens Vänner har till ändamål att verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare. Varje år ordnar RV olika aktiviteter som ska bidra till detta. Årsmöten, kamratträffar och nordiska idrottsledarmöten, är RV:s huvudaktiviteter.

Läs mer under respektive rubrik.

Lämna ett svar