Sök
Stäng denna sökruta.

Medlemsavgiften

RV skickar inte ut något inbetalningskort för medlemsavgiften. Var därför snäll och betala snarast möjligt (dock senast 31 mars). Betalning görs till RV:s bankgiro 826 – 3923 eller swish 123 068 1957. Ange alltid ditt namn, oavsett betalningsform.

Årsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställs av årsmötet.
2010/11 var medlemsavgiften i RV 10 kronor om året. 2011 höjdes den till 100 kronor, vilket är årsavgiften sedan dess. Vid årsmötet 2023 infördes även möjligheten till livslångt medlemskap.  Medlemsavgiften 2023 för livslångt medlemskap är 2 000 kronor.

Medlem, som ej erlagt årsavgift under två verksamhetsår i följd kan efter beslut av styrelsen mista sitt medlemskap i föreningen.

Om du har betalt, och mot förmodan ändå får en påminnelse, kontakta då Lars Allert, tel 0739 777 231 eller lars.allert@gmail.com.