Search
Close this search box.

PROTOKOLL
hållet vid konstituerande sammanträde med Föreningen RV den 25 november 1916 å Strömcaféet i Stockholm.

§ 1
Efter ett anförande av Oscar Löwenadler beslöto de närvarande att bilda en sammanslagning mellan f d och nuvarande medlemmar av Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningar Riksförbunds Överstyrelse. Föreningen beslöts skulle heta RV (“Riksidrottens Vänner”, “Riksidrottsförbundets Veteraner”).

§ 2
Antogs följande stadgar att tills vidare gälla (se nedan).

§ 3
Till ordförande i föreningen valdes direktör Edström, till v. ordförande, kassör och sekreterare Oscar Löwenadler och till ledamot i styrelsen konsul Isaac Westergren.

§ 4
Vid sammanträdet antecknade sig följande medlemmar: C.O Löwenadler, J.S Edström, Otto Ahnström, A. Ljunggren, N. Thisell, E. Bergvall, Gustaf G:son Uggla, Isaac Westergren, C.W. Locrantz, W. Friberg, Leopold Englund, G.C.A Lindencrona, C.G. Drake, P.H. Hedenblad.

§ 5
Årsavgiften skulle utgå med 10 kronor.

§ 6
Såsom grundfond insamlades vid sammanträdet 800 kronor.

Justeras: J.S. Edström
Enligt uppdrag A. Ljunggren

Lämna ett svar