Search
Close this search box.

Målgrupp: Nordiska idrottsledare och/eller idrottsjournalist

Fonden inrättades i anslutning till Torsten Tegnérs 85-årsdag 1973 under namnet “Torsten Tegnérs Hedersfond”. Efter Torsten Tegnérs död 1977 ändrades fondens namn till Torsten Tegnérs Minnesfond med särskild styrelse, som delade ut stipendier och utmärkelser till förtjänta personer inom idrotten.

I anslutning till RV:s årsmöte 1988 överlämnades fondens behållning av styrelseledamöterna Arne Argus och Fredrik Smedberg till RV. Fondens grundkapital var då 100 000 kronor.

Fonden har nu ett kapital på drygt 200 000 kronor. Stipendier ur fonden ska tillfalla “nordiska idrottsledare och idrottsjournalister vilkas verksamheter präglas av den idealitet som är förbunden med namnet Torsten Tegnér”.

Från och med 1989 delas ett stipendium ut vartannat år.

Läs mer om ansökningsförfarande och nästa ansökningstillfälle här.

Mottagare av Torsten Tegnér-stipendiet
2023 Filip Saxén, Finland
2021 Hans B Skaset, Norge
2019 Jacob Hård, Sverige
2017 Henrik H Brandt, Danmark
2015 Nils-Göran Wallén, Finland
2013 Tom A Schanke, Norge
2011 Ulf Jansson, Sverige
2009 Niels Chr. Jung, Danmark
2007 Pentti Vuorio, Finland
2005 Jan Hemsvik, Norge
2003 Ove Karlsson, Sverige
2001 Björn Federley, Finland
1999 Sven “Plex” Petersson, Sverige
1997 John Idorn, Danmark
1995 Tor Aune, Norge
1993 Bo Hansson, Sverige
1991 Matti Salmenkylä, Finland
1989 Erik Thobé, Sverige

Om Torsten Tegnér
Torsten Tegnér, signaturen TT, 1888-1977, sportjournalist och idrottsledare, son till tonsättaren Alice Tegnér. Sina största insatser gjorde Torsten Tegnér som sportjournalist med Idrottsbladet som främsta språkrör (chefredaktör 1915-1967). Han intresserade sig i hög grad för ideologiska och moraliska frågor och strävade efter att kombinera idrott med andra kulturyttringar. Tegnér deltog i RF:s högsta ledning (överstyrelsen 1928-1941), här som i övrigt med oräddhet, rättspatos och personligt färgade ståndpunkter som kännetecken. TT var också med och bildade specialidrottsförbunden för bandy, bordtennis, gång, ishockey och orientering. Han var själv aktiv inom främst bandy (svensk mästare med AIK, Stockholm, 1909 och 1914), friidrott, ishockey (europamästare 1923), gång och orientering. (Nationalencyklopedin m fl)

Lämna ett svar