RV:s årsmöten

Riksidrottens Vänner håller årsmöte i november varje år.

Vid årsmötet 2016 beslutades om att föreningen byter verksamhetsår, från brutet verksamgetsår till kalenderår. Det innebär att nuvarande verksamhetsår 1 juli 2016 -30 juni 2017 förlängs med 6 månader t o m 31 december 2017 och således omfatta 18 månader. Nästa verksamhetsår, som då följer kalenderår, inleds 1 januari 2018 och omfattar hela 2018.

Från och med 2018 hålls årsmötet före maj månads utgång.