Search
Close this search box.
Riksidrottens Vänner håller årsmöte före maj månads utgång varje år.Vid årsmötet 2016 beslutades om att föreningen byter verksamhetsår, från brutet verksamgetsår till kalenderår. Från och med 2018 hålls årsmötet före maj månads utgång.

Årsmötet 2024

Kristina Thurée omvald som ordförande Den 16 april genomfördes RV:s 107:e årsmöte på GIH i Stockholm. Cirka 60 medlemmar och gäster fanns på plats för

Läs mer »

Årsmötet 2023

Den rutinerade mötesordföranden, Christer Pallin, svingade åter klubban när Riksidrottens Vänner genomförde sitt 106:e årsmöte sedan bildandet 1916, den 18 april på GIH och Musikhögskolan

Läs mer »

Årsmöte 2022

I samband med RV:s årsmöte den 28 april valdes Kristina Thurée till ny ordförande i RV. Kerstin Rosén lämnade över ordförandeklubban efter 13 år som

Läs mer »

Årsmöte 2021

RV:s 104:e årsmöte var det andra helt digitala. Totalt deltog 49 medlemmar på mötet som hölls den 22 april. Glädjande nog deltog även följande av

Läs mer »

Årsmöte 2020

För första gången i historien fick ordförande Kerstin Rosén hälsa välkommen till ett digitalt möte när RV genomförde sitt årsmöte, torsdagen den 17 september 2020.

Läs mer »

Årsmötet 2019

Fredagen den 12 april genomfördes RV:s årsmöte på Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Ett femtiotal medlemmar hade hörsammat inbjudan. På gästlistan fanns också två av

Läs mer »