RV:s årsmöten

Riksidrottens Vänner håller årsmöte före maj månads utgång varje år.

Vid årsmötet 2016 beslutades om att föreningen byter verksamhetsår, från brutet verksamgetsår till kalenderår. Från och med 2018 hålls årsmötet före maj månads utgång.