Sök
Stäng denna sökruta.

Målgrupp: aktiva ungdomsledare och/eller idrottsledare, vars ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling.

Fonden bildades av RV:s styrelse den 18 november 2021. Grundkapitalet i fonden utgörs av de från Riksidrottsförbundet övertagna fonderna Edström-Ekelund Landeliusfonden och Everth Svenssons Minnesfond samt kapitalet från RV:s Jubileumsfond.

Fondens ändamål är att genom stipendier stimulera och uppmuntra aktiva ungdomsledare genom utdelning av stipendier för vidareutveckling/ -utbildning.

Stipendium kan även utdelas för att hedra idrottsledare, vars ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling.

Stipendiet ska, om så är möjligt, delas ut årligen eller med längre intervall då avkastningen av kapitalet är tillräcklig. Stipendiebeloppen fastställs årligen av RV:s styrelse inför utlysningen. Vid fördelningen ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Läs mer om ansökningsförfarande och nästa ansökningstillfälle här.

Ansökningsblankett RVs samlade stipendiefond

Tidigare stipendiater
2023 Helene Tollbring, Rimbo HK Roslagen
2022 Sabrina Sedin Roskvist, Borgen Fight Center IF, Malmö, kickboxning och Asif Zejnic, Kristianstad Taekwondo IF