Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy för Riksidrottens Vänner, version 2020-11-26

Beskrivning av verksamheten

Föreningen Riksidrottens Vänner (RV), stiftad den 25 november 1916, har till ändamål att verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare. Föreningen ska främja svensk idrott genom att bland annat utdela stipendier till särskilt förtjänta svenska idrottsledare och aktiva. Föreningen är öppen för nuvarande och tidigare svenska idrottsledare, samt andra idrottsvänner, som önskar stödja föreningens ändamål. Medlemskap beviljas av föreningens styrelse.

Att vara medlem I RV innebär att du tre gånger per år får föreningens medlemstidning (papperstryck), ett antal digitala nyhetsbrev med inbjudningar till kamratträffar, möten och studiebesök (under förutsättning att du lämnat din e-postadress) samt vartannat år en tryckt medlemsmatrikel. Föreningens verksamhet med nyheter, information, stipendier, möten, styrelse, historik m.m. finns också på webbsidan www.riksidrottensvanner.se

Syftet med RV:s personuppgiftsbehandling

De personuppgiftsbehandlingar som görs inom ramen för RV:s verksamhet har till syfte enligt beskrivningen ovan.
Dina personuppgifter använder vi för att administrera ditt medlemskap, skicka ut tidningen Bulletinen, informera dig om vad som händer i föreningen och påminna dig om du inte betalat din medlemsavgift.
Den rättsliga grunden för att administrera medlemskapet och skicka påminnelser om obetald medlemsavgift är avtal. Den rättsliga grunden för att skicka ut medlemstidning och informera om vår verksamhet är intresseavvägning.
RV värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför för att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt enligt gällande lagar och regler. RV är s.k. personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter som behandlas

Dina kontakt-/personuppgifter behandlas i form av ditt namn, postadress, födelsedatum (år, månad, dag), telefonnummer, invalsår i RV samt e-postadress och de andra uppgifter du själv lämnar till oss i samband med inträdesansökan.

Hur dina personuppgifter behandlas

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) och övrig kompletterande lagstiftning.
För att du ska kunna få tidskriften Bulletinen och nyhetsbrev lämnar vi ut dina adressuppgifter till företagen Montagna Kommunikation & Ledarskap och Bulls Graphics AB. Även Riksidrottsförbundet har tillgång till dina personuppgifter då de handlägger RV:s ekonomiska bokföring och utbetalning av fakturor eller stipendier.
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du är medlem i RV, och som längst två år därefter. Enda undantaget är föreningens stipendiater vars uppgifter sparas tillsvidare eller tills någon invänder mot detta. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring sparas enligt lag i sju år.

Dina rättigheter som medlem i RV

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi behandlar om dig och begära rättelse om de är felaktiga. Om du har några frågor kring vår verksamhet eller om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss i styrelsen. Vill du begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kontaktar du RV:s medlemsansvarig. Namn- och kontaktuppgifter finner du på www.riksidrottensvanner.se eller i Bulletinen.
Har du invändningar mot vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Datainspektionen.

Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra något alls. Du omfattas automatiskt av GDPR:s skydd och har du ett medlemskap i RV löper det på precis som tidigare.