Search
Close this search box.

RV:s stipendier

Föreningen Riksidrottens Vänner (RV), som bildades 1916, har till ändamål att ”verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare” (stadgarnas § 1). Varje år delar RV ut stipendier från de fonder föreningen administrerar och förvaltar.

Under 2021 gjordes en översyn av samtliga stipendier, vilket resulterade i de stipendier som kan sökas i år eller senare.

Stipendiesammanställning

Stipendiets namnSyfteMålgruppUtdelningBeloppAnsökningstid
Riksidrottens Vänners samlade stipendiefond
Hedra idrottsledare vars ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling.Aktiva ungdomsledare och/eller idrottsledare vars ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling.ÅrligenFastställs i septemberAnsökan och förslag senast 31 december 2024
Gösta Gärdins UngdomsfondFortbilda idrottsledare som med framgång bedrivit ungdomsverksamhet.Mångårigt verksam idrottsledare som främjat rent spel och glädje inom idrotten.Årligen15 000 krAnsökan och förslag senast 31 december 2024
Olga och Gösta Olanders MinnesfondStödja svenska idrottsungdomar som är bra i sin idrott, i skolan, i arbetet och i kamratkretsen.Aktiva idrottsutövare 13 – 19 år.ÅrligenTvå stipendier á 15 000 krAnsökan och förslag senast 31 december 2024
Sven Thofelts MinnesfondFrämja ungdoms-verksamhet i Sven Thofelts anda.

Mångårigt verksam idrottsledare som framgångsrikt främjat ungdomsverksamhet.


Årligen15 000 krAnsökan och förslag senast 31 december 2024
Torsten Tegnér-stipendiet
Ska tillfalla nordiska idrottsledare och idrottsjournalister vilkas verksamheter präglas av den idealitet som är förbunden med namnet Torsten Tegner.
Fördelas mellan de nordiska länderna. Nästa gång Finland.
Nordiska idrottsledare
eller idrottsjournalister.
Var annat år
15 000 krFörslag från Danmark senast 31 december 2025

Gustav Lindenbaum-stipendiet
Yngre kvinnliga idrottsledare som särskilt har betonat kamratskap och lojalitet.

Yngre kvinnliga idrottsledare (högst 25 år).
Vart tredje år15 000 krAnsökan och förslag senast 31 december 2024

Ansökan

Ansökan och förslag, endast digitalt, ska vara stipendiekommitténs sekreterare tillhanda senast den 31 december 2024.

Erwin Apitzsch  E-post: erwin.apitzsch@psy.lu.se

Mobilnr 0708–14 48 65.

Riksidrottens Vänners samlade stipendiefond: Information och ansökningsblankett hittar du här.

Gösta Gärdins Ungdomsfond: Information och ansökningsblankett hittar du här.

Olga och Gösta Olanders Minnesfond: Information och ansökningsblankett hittar du här.

Sven Thofelt-stipendiet: Information och ansökningsblankett hittar du här.

Torsten Tegnér-stipendiet: Mer information hittar du här.

Gustaf Lindenbaum: Information och ansökningsblankett hittar du här.


Stipendiater utses av RV:s styrelse i januari – februari 2024, ofta efter rådslag med berörda specialidrottsförbund. Efter ansökan sker endast kommunikation med utsedda stipendiater. Besked erhålles senast 1 mars 2024. Stipendiaterna presenteras på hemsidan efter RV:s årsmöte i slutet av april.

Stipendierna delas ut i samband med RV:s årsmöte senast i maj månad 2024.

Stipendiat ska lämna en kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts.

2 svar

Lämna ett svar