Nordiska möten

RV har systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland. Sedan många år tillbaka finns en tradition att arrangera en nordisk idrottsledarkonferens vartannat år. Det är en uppskattad möjlighet att få möta idrottsledare med andra erfarenheter och med ett program som både idrottsligt och turistiskt brukar bjuda på mycket intressant.

Den 17-19 juni 2022 stod Sverige som värd med Bosön på Lidingö som utgångspunkt.
Nästa nordiska möte hålls i Finland 2024.

Läs om tidigare nordiska möte under respektive årtal och flik.
2022 Sverige, Bosön
2019 Danmark, Odense
2017 Norge, Oslo
2015 Finland, Åland
2013 Sverige, Göteborg
2011 Danmark, Bornholm