Search
Close this search box.
Kristina Thurée

Ordförande
Tel: 0766-434376
kristina.thuree@gmail.com

Erwin Apitzsch

Stipendieansvarig
Tel: 0708-144865
erwin.apitzsch@psy.lu.se

Pia Zätterström

Sekreterare
Tel: 070-7618646
pia.zatterstrom@gmail.com

Ing-Marie Leidhammar

Skattmästare
Tel: 070-693 44 74
ingmarie.leidhammar@gmail.com

Johan Storåkers

Stipendier
Tel: 0709-40 78 75
johan.storakers@friidrott.se

Christina Ericsson

Kommunikation
Tel: 070 – 450 54 05
ericsson.cicki@gmail.com

Jan Engström

Vice ordförande, klubbmästare, kommunikation
Tel 070 – 671 68 53
jan.engstroem@telia.com

Lars Allert

Adjungerad
Medlemsfrågor
Tel 0739 – 77 72 31
lars.allert@gmail.com

Hedersordförande
Kerstin Rosén

Hedersledamöter
Bertil Sjöstrand
Nils-Rune Nilsson

Valberedning
Carl-Åke Myrsell, Borlänge, sammankallande, tel 070-531 62 88, calle.myrsell@outlook.com
Karin Karlsson, Upplands Väsby, ledamot, tel 070 – 698 61 75, karin.karlsson@rfsisu.se 
Roiene Engdahl, Halmstad, ledamot, tel 076 – 934 41 41, roiene@telia.com 

Lämna ett svar