Styrelse

 

P1000762
Kristina Thurée
Ordförande
Tel: 0766-434376

Erwin Apitzsch
Stipendieansvarig
Tel: 0708-144865
erwin.apitzsch@psy.lu.se
image1
Pia Zätterström
Sekreterare
Tel: 070-7618646
pia.zatterstrom@gmail.com 
Ing-Marie Leidhammar
Skattmästare
Tel:070-693 44 74 
ingmarie.leidhammar@gmail.com
Johan Storåkers
Stipendier
Tel: 0709-40 78 75

Christina Ericsson
Kommunikation
Tel: 070 – 450 54 05
ericsson.cicki@gmail.com
Lasse Allert (1)
Jan Engström
Vice ordförande, kommunikation
Tel 070 – 671 68 53
jan.engstroem@telia.com
Lars Allert (adjungerad)
Medlemsfrågor
Tel 0739 – 77 72 31
lars.allert@gmail.com

 

Hedersordförande
Kerstin Rosén

Hedersledamöter
Lennart Jonsson
Bertil Sjöstrand
Nils-Rune Nilsson

Valberedning
Carl-Åke Myrsell, Borlänge, sammankallande, tel 070-531 62 88
Cinnika Beiming, Södertälje, ledamot
Stefan Bengtsson, Stockholm, ledamot