RV:s stipendier

Föreningen Riksidrottens Vänner (RV), som bildades 1916, har till ändamål att ”verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare” (stadgarnas § 1). Varje år delar RV ut stipendier från de fonder föreningen administrerar och förvaltar.

Under 2021 gjordes en översyn av samtliga stipendier, vilket resulterade i de stipendier som kan sökas i år eller senare.

Stipendiesammanställning

Stipendiets namnSyfteMålgruppUtdelningBeloppAnsökningstid
Riksidrottens Vänners samlade stipendiefond
Hedra idrottsledare vars ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling.Aktiva ungdomsledare och/eller idrottsledare vars ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling.ÅrligenEtt stipendium á 50 000 kr till en kvinnlig ledare.Ansökan och förslag senast 31 dec. 2023
Gösta Gärdins UngdomsfondFortbilda idrottsledare som med framgång bedrivit ungdomsverksamhetMångårigt verksam idrottsledare som främjat rent spel och glädje inom idrottenÅrligen15 000 krAnsökan och förslag senast 31 dec. 2023
Olga och Gösta Olanders MinnesfondStödja svenska idrottsungdomar som är bra i sin idrott, i skolan, i arbetet och i kamratkretsenAktiva idrottsutövare 13 - 19 årÅrligenTvå stipendier á 15 000 krAnsökan och förslag senast 31 dec. 2023
Sven Thofelts MinnesfondFrämja ungdoms-verksamhet i Sven Thofelts anda

Mångårigt verksam idrottsledare som framgångsrikt främjat ungdomsverksamhet


Årligen15 000 krAnsökan och förslag senast 31 december 2023
Torsten Tegnér-stipendietSka tillfalla nordiska idrottsledare och idrottsjournalister vilkas verksamheter präglas av den idealitet som är förbunden med namnet Torsten Tegner.
Fördelas mellan de nordiska länderna. Nästa gång Finland.
Nordiska idrottsledare
eller idrottsjournalister
Vartannat år15 000 krFörslag från Finland senast 31 december 2023
Gustav Lindenbaum-stipendietYngre kvinnliga idrottsledare som särskilt har betonat kamratskap och lojalitetYngre kvinnliga idrottsledare (högst 25 år)Vart tredje år.15 000 krAnsökan och förslag senast 31 december 2024

Anm. Beloppet för RV:s ledarstipendium fastställs årligen i augusti och publiceras på hemsidan. Storlek 25 000 – 50 000 kronor.

Ansökan

 Ansökan och förslag, digitalt eller per brev, ska vara stipendiekommitténs sekreterare tillhanda senast den 31 december 2023.

Erwin Apitzsch Nordmannavägen 4, 224 75 Lund. Mobilnr 0708–14 48 65.
E-post: 
erwin.apitzsch@psy.lu.se

Riksidrottens Vänners samlade stipendiefond: Information och ansökningsblankett hittar du här.

Gösta Gärdins Ungdomsfond: Information och ansökningsblankett hittar du här.

Olga och Gösta Olanders Minnesfond: Information och ansökningsblankett hittar du här.

Sven Thofelt-stipendiet: Information och ansökningsblankett hittar du här.

Torsten Tegnér-stipendiet: Mer information hittar du här.

Gustaf Lindenbaum: Information och ansökningsblankett hittar du här.

Stipendiater utses av RV:s styrelse i januari – februari 2024, ofta efter rådslag med berörda specialidrottsförbund. Efter ansökningstidens utgång sker endast kommunikation med utsedda stipendiater. Besked erhålles senast 1 mars 2024. Stipendiaterna presenteras på hemsidan efter RV:s årsmöte i slutet av april.

Stipendiat ska lämna en kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts.

Lämna ett svar