Genomförda kamratträffar

Under rubrikerna till höger finner du RV:s kamratträffar som har genomförts.

Läs mer om RV-vänner på Friends Arena här.

Läs mer om RV på Idrottsmuseet i Göteborg här.

Läs mer om Invigning av Bosöns nya lokaler här.