Sök
Stäng denna sökruta.

IMG_1947Förre översten av 1:a graden Gösta Gärdin har avlidit vid 92 års ålder. Hans närmaste är döttrarna Elisabeth, Margaret och Cecilia med familjer.
När Gösta gick bort hade han fått uppleva ett osedvanligt innehållsrikt liv med familj, som officer, Konungens adjutant och som femkampare. Han insåg tidigt idrottens plats och enorma betydelse för samhället
Gösta blev medlem i Föreningen Riksidrottens Vänner år 1979 och valdes till ordförande 1987 efter Sven Thofelt. Han blev hedersordförande efter sin avgång 2001 samtidigt som Föreningen Riksidrottens Vänner tillägnade honom en särskild fond “Gösta Gärdins Ungdomsfond” med ett grundkapital på SEK 100 000 kr, från vilken ett stipendium årligen skulle utdelas.

Som Ordförande prioriterade Gösta framför allt tre områden inom RV:
1) Verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare och aktiva.
2) Utdelning av stipendier till särskilt förtjänta svenska idrottsledare och aktiva
Bland stipendierna intar RV-stipendiet Föreningen RV:s främsta belöning och avser “att hedra man eller kvinna, vars ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling”.
I föreskrifterna för RV-stipendiet ingår också att mottagaren skall skänka stipendiesumman vidare till ett ändamål som ligger vederbörande varmt om hjärtat. Stipendiebeloppet utgjorde vid Göstas tillträde SEK 5 000 kr, men höjdes i början av 90-talet på hans initiativ till SEK 25 000 kr, vilket belopp än i dag utgör stipendiesumman. Gösta själv erhöll RV-stipendiet 2002 vilket var året efter sin avgång som ordförande för RV.
3) Det nordiska samarbetet.

Omedelbart efter tillträdet som ordförande skrev Gösta en ledare i vår tidning “Bulletinen” bl a att “RV:s uppgift i internationella sammanhang blir att i första hand stimulera det nordiska samarbetet”.
Redan 1984 formaliserades det nordiska samarbetet och den förste sammankallaren och värden var Borgmästaren Nils Dahlman i Mariehamn, som också var initiativtagare. Avsikten var att mötena skulle hållas vartannat år och att de roterade mellan de nordiska länderna. Den första sammankomsten av detta slag hölls den 30 juni 1984 på Åland.

År 1998 hölls det Nordiska Mötet i Stockholm under ledning av Gösta, som med sina goda kontakter organiserade bl a ett uppskattat besök med kransnedläggning på Prins Bertils grav, mottagning med buffé på Stadshuset samt båtfärd i skärgården och mycket annat. Prins Bertil – Föreningsmedlem och beskyddare för Föreningen RV – avled 1997 och öppnandet av Kungahusets gravplats för oss var kanske det som de nordiska gästerna satte störst värde på.

I idrottssammanhang var Gösta oerhört aktiv och här redovisas ett axplock:
1) Han tog bronsmedalj i modern femkamp i London 1948.
2) I Sveriges Militära Idrottsförbund innehade han förtroendeposter på hög nivå både som ordförande i VU och som generalsekreterare under många år.
3) Ordförande och tillika grundare av Sveriges Olympiska Akademi.
4) Ledamot av SOK i tolv år.
5) Internationellt verksam i Conseil du Sport Militaire 1980-81 och Conseil International du Penthatlon Moderne et Biathlon 1984-1993

Ett sällsynt gediget och meriterande liv har nu nått sitt slut och om man därtill lägger styrelsearbetet under 14 år i Föreningen RV ges kanske ett perspektiv av osedvanligt slag på en människas olika aktiviteter.

Föreningen Riksidrottens Vänner vill tacka sin Hedersordförande för alla år tillsammans.

För Föreningen Riksidrottens Vänner
Bertil Sjöstrand
Skattmästare under åren 1990-2006