Sven Thofelt-stipendiet

Målgrupp: Mångårigt verksam idrottsledare som främjat ungdomsverksamhet

Stipendiet instiftades vid RV:s årsmöte 1993. Fonden har ett kapital på 150 000 kronor. Stipendiet ska tillfalla “en under många år verksam manlig eller kvinnlig idrottsledare, som framgångsrikt främjat ungdomsverksamhet i Sven Thofelts anda” att användas för utbildning och utdelas årligen.

Läs mer om ansökningsförfarande och nästa ansökningstillfälle här.

Tidigare mottagare av Sven Thofelt-stipendiet
1994 Bela Rerrich
1995 B-H Nilsson
1996 Pia Sundhage
1997 Per-Olof Ström
1998 Åsa Eklund
1999 Petra Wirtberg
2000 Daniel Kronstrand
2001 Maria Strandlund
2002 Sirpa Holmroos
2003 Niklas Eriksson
2004 Per-Olov Danielsson
2005 Christina Sonberg
2006 Wolfgang Pichler, Tyskland
2007 Hans Lindström
2008 Sergjy Paramonov
2009 Staffan Eklund
2010 Göran Bylund
2011 Jenny Engdahl Pettersson
2012 Mikael Skoglund
2013 Andreas Georgsson
2014 Thomas Nydahl
2015 Amanda Blixt
2017 Evgueni Luotkov och Galina Luotkov

Om Sven Thofelt
Sven Thofelt, 1904-1993, idrottsman, idrottsledare och militär. Han tog en medalj av varje valör vid OS, guld 1928 i Modern Femkamp samt silver 1936 och brons 1948 i fäktning (värja, lag) och var 4:a i Modern Femkamp 1932 och 1936. Erövrade dessutom tre VM- och tre EM-medaljer i fäktning (värja, lag) 1937 samt 13 SM i Modern Femkamp, fäktning (sex stycken därav två i lag) och simning (ett i lagkapp) 1925. Han var ledamot av Internationella Olympiska Kommittén 1970-1976. President i Internationella Moderna Femkamps- och skidskytteförbundet 1960-1988. Ordförande i Sveriges Olympiska Kommittés AU 1969-1976, Svenska fäktförbundet 1968-1986 och i Föreningens Riksidrottens Vänner 1973-1987. Efter 40 år som yrkesmilitär avgick Sven Thofelt 1964 som överste av 1:a graden och var generalsekreterare i Sveriges militära idrottsförbund till 1983. (Nationalencyklopedin)