Sök
Stäng denna sökruta.

Medlemskap i RV
Förutsättningar enligt RV:s stadgar

Ӥ 2
Föreningen är öppen för nuvarande och tidigare svenska idrottsledare, samt andra idrottsvänner som önskar stödja föreningens ändamål. Ansökan om medlemskap inges till styrelsen.

§ 3
……..
Medlem, som ej erlagt årsavgift under två i följd kommande verksamhetsår, kan efter beslut av styrelsen mista sitt medlemskap i föreningen.”

Vem kan bli medlem?

• Såväl nu aktivt verksamma ledare som tidigare aktiva ledare kan antas som medlemmar.

• Förtroendevalda idrottsledare (organisations- eller aktivitetsledare) och anställda med minst tio års verksamhet på central eller regional nivå inom Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna och Specialidrottsförbund.

• Styrelsen kan också på eget initiativ utse personer, utanför idrottsrörelsens centrala och regionala organisationer, som har gjort betydelsefulla insatser för idrottsrörelsen.

Ansökan om medlemskap

• Ansökan sker på särskild ansökningsblankett – klicka på länken: Ansökan RV 2024

• Skriv ut blanketten och skicka ansökan till Lars Allert, Sylvestergatan 13, 125 71 Älvsjö eller via e-post: lars.allert@gmail.com

Styrelsens handläggning

• Styrelsen beslutar fortlöpande om antagandet av nya medlemmar.

• När styrelsen beviljat medlemskap meddelar RV:s medlemsansvarige att vederbörande är antagen när årsavgift är inbetald.

• Presentation av nya medlemmar sker därefter i Bulletinen och i samband med årsmötet.

Lämna ett svar