Sök
Stäng denna sökruta.

Som de flesta RV-medlemmar säkert har blivit varse har en av vår förenings
riktiga eldsjälar gått bort. Hans gärning i offentligheten har utförligt beskrivits
i medierna och här ges en översikt över hans tid i Föreningen RV.

Sven ”Plex” invaldes i RV vid vårt årsmöte 1974 och samtidigt invaldes han
i RV:s styrelse och övertog klubbmästaruppdraget från Lars Ekegren. Sven
”Plex” engagemang hos Sveriges Radio lyfte möjligheterna för RV att enkelt få
tillgång till Sveriges Radios omfattande arkiv av gamla TV-inspelningar, vilka
också kom att användas under åtskilliga årsmöten.

Till RV:s 60-årsjubileum 1976 lyckades han få förutvarande höjdhopparen –
Finlands president – Urhu Kekkonen att delta i jubileumsårsmötet. De av
Finland 1985 initierade och vartannat år genomförda nordiska mötena ägde 1987 rum i Stockholm och här var – vid sidan av Sven Thofelt – Sven ”Plex” primus motor.

Föreningen RV:s styrelsemöten kom sedan att förläggas till Sveriges Radios
huvudkontor, där Sven ”Plex” stod för värdskapet och styrelsen kom att känna
sig hemma. Detta pågick ända fram till 1997, när Sven ”Plex” efter 23 år som
klubbmästare avgick och av Föreningen RV utsågs till hedersledamot.

Enligt styrelsen för Föreningen RV är det praxis att hedersledamöterna kallas till
varje styrelsesammanträde och i görligaste mån deltar i arbetet. Sven ”Plex” har
i egenskap av hedersledamot varit mycket aktiv och engagerad. Han deltog
också regelmässigt i våra årsmöten – även så sent som i fjol.

Sven ”Plex” arbete som idrottsjournalist ledde till att han 1999 också till-
delades Torsten Tegnérs Minnesfonds stipendium – ett stipendium som
vartannat år delas ut till nordiska idrottsjournalister i de olika länderna efter en
särskild turordning.

Sven ”Plex” bortgång blev ett hårt slag – inte bara för hans nära anhöriga –
utan också för RV-kamraterna som lärt känna en sällsynt rekorderlig kollega och
vid begravningsgudstjänsten i Breviks kyrka på Lidingö kunde man återfinna
åtskilliga RV-kamrater.

En vidsynt och kunnig medlem har gått ur tiden.

Bertil Sjöstrand

Lämna ett svar