Författare Arkiv: admin

rss feed

Lars Liljegren RV-stipendiat 2021

| 2021-04-27

Lars Liljegren har tilldelats RV-stipendiet 2021.
Stipendiet ska ”Hedra en man eller kvinna, vars ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling”. Stipendiesumman på 25 000 kronor ska enligt statuterna skänkas vidare till ett ändamål som ligger vederbörande varmt om hjärtat. Lars har valt att skänka pengarna till IFK Eskilstuna, som i år gör en satsning på damfotbollen.
Fortsätt läsa

RV-stipendiater 2021

| 2021-04-27

Riksidrottens Vänner har beslutat om årets utdelning av stipendier. RV-stipendiet har tilldelats Lars Liljegren. Olga och Gösta Olander-stipendierna har tilldelats Alexander Gustafsson, Västerås Brottarklubb och Alva Hallengren, Jämjö GoIF, fotboll. Bo Ekelund-stipendiet gick till Ulf Friberg, Hälle IF, friidrott Fortsätt läsa

Kerstin Rosén omvald

| 2021-04-27

RV:s 104:e årsmöte var det andra helt digitala. Totalt deltog 49 medlemmar på mötet som hölls den 22 april. Glädjande nog deltog även följande av 2020 års stipendiater: Alexander Gustafsson, Västerås Brottarklubb och Alva Hallengren, Jämjö GoIF, fotboll (Stiftelsen Olga och Gösta Olanders minnesfond).
Ulf Friberg, Hälle IF, friidrott (Bo Ekelund stipendiet). RV-stipendiaten Lars Liljegren, Lidingö. Lars som är en av landets mest erfarna idrottsledare berättade att han skänker stipendiesumman till klubben i hans hjärta; IFK Eskilstuna. Torsten Tegnér-stipendiaten Jacob Hård som också höll ett uppskattat föredrag om sitt mångåriga yrkesliv på radio och TV innan de formella årsmötesförhandlingarna tog vid.
Förutom Kerstin omvaldes även övriga styrelseledamöter vilket innebär att styrelsen är densamma som föregående verksamhetsår.  Christer Pallin svingade ordförandeklubban även detta år och hade inga problem att på ett kunnigt sätt lotsa medlemmarna genom föredragningslistan.
Mer information om årsmötet och stipendiaterna finner du på hemsidan och i Sommarbulletinen med utgivning i slutet av juni.

RV-profilen Annemarie Sandqvist

| 2021-04-06

För Annemarie Sandqvist har gymnastiken gått som en röd tråd genom livet. Hon är fortfarande aktiv – i Golden Ladies – som visar upp sig i samband med jubileer. Läs mer om Annemarie som är aktuell RV-profil.

Fortsätt läsa

Vårbulletinen ute

| 2021-03-30

I Vårbulletinen 2021 kan du bland annat läsa om En Svensk Klassiker som fyller 50 år i år och om padel, som hoppas på att bli invalda i RF.

Läs Vårbulletinen här.

Premiär för digital kamratträff

| 2021-01-27

Det har varit glest med kamratträffar under 2020. RV hann genomföra en kamratträff på Dopinglaboratoriet i Huddinge innan pandemin med påföljande restriktioner satte stopp för de flesta möten och evenemang. Den 13 januari var det dags för 2021 års första kamratträff. Det blev en uppskattad premiär för en kamratträff i digitalt format med tjugotalet deltagare.

Under rubriken ”Motionsloppen – näringsförbud, krishantering och återhämtning som idrottsmotor”presenterade Staffan Movin den kraftsamling som skett för att sätta fokus på det närmast totala ”näringsförbud” som drabbat olika evenemang. Staffan är ordförande i En Svensk Klassiker, och var också den som tog initiativ till att bilda intresseorganisationen Svenska Motionslopp och idrottsevenemang, där han är ordförande.

Fortsätt läsa