Search
Close this search box.

 
Den 21:a nordiska idrottsledarkonferensen sedan starten i Mariehamn 1984 genomfördes i Vanda, Finland helgen den 14-16 juni. Förutom våra systerorganisationer i Finland och Norge deltog också Estland denna gång. Tyvärr uteblev Danmark då de lagt ner sin verksamhet. Totalt fanns cirka 50 seniorer på plats varav den svenska truppen representerades av nio kamrater från Riksidrottens Vänner.

Finlands idrottsledarseniorer bjöd på ett digert och intressant program med många inspirerande personer på talarlistan. Temat var ”Generationer på Kungsvägen” där det tydligt konstaterades att äldre idrottsledare är en resurs – inte en reserv. Sång, dans, musik, kyrkobesök och studiebesök på Heureka vetenskapskapscenter hanns också med denna intensiva helg. Väl värt att notera var ett mycket uppskattat föredrag av professor Pelle Persson om olympiska frimärken till vår egen Bengt Sevelius ära och minne.

Avslutningsvis bjöd Estland in till nästa idrottsledarkonferens 2026.

Stort tack till Finlands idrottsledarseniorers ordförande Birgitta Kervinen och dess sekreterare Vesa Lappalainen som höll i alla trådar på ett professionellt sätt.

Mer om konferensen i kommande höstbulletin.

Se fler bilder från konferensen här.