Årsmötet 2023

Pia Zätterström ny i RV-styrelsen

Den 18 april genomfördes RV:s 106:e årsmöte på GIH i Stockholm. Ett historiskt möte då det för första gången också sändes digitalt, via Teams. Nästan 60 medlemmar och gäster fanns på plats för en helkväll med mingel, stipendieutdelningar, föreläsning av Radiosportens chef Tobias Rosvall, avtackningar, årsmötesförhandlingar och avrundning med mat och prat på Musikhögskolan. Lite smolk i bägaren var att vi hade hoppats på betydligt fler digitala följare än de tio som deltog via länk. Desto mer glädjande var att Bengt Sevelius fanns på plats för att dela ut sitt eget engångsstipendium till välförtjänt handbollsledare.

Böret Karman Pallin avtackades efter elva år i styrelsen, varav fem som sekreterare.

Årsmötet omvalde Kristina Thurée till ordförande och Pia Zätterström, 66 år, Stockholm valdes in som ny ledamot i styrelsen. Pia är bl a ordförande i Svenska Simförbundet.

Erwin Apitzsch och Ing-Marie Leidhammar omvaldes som ledamöter i styrelsen. Där kvarstår även Cicki Ericsson, Jan Engström och Johan Storåkers.

Lyssna på föredraget av Tobias Rosvall här.

Se årsmötet och stipendieutdelningen här.

Under RV:s bildgalleri på hemsidan finns också ett antal bilder från årsmötet. Kanske finns just du på bild! Titta på bilderna här.

Ta del av årsmötesprotokollet här.

_________________________________________________________________________________


Kallelse och inbjudan till årsmötet med Riksidrottens Vänner 2023

Föreningen Riksidrottens Vänner bjuder härmed in till årsmötet 2023. För första gången genomför vi årsmötet som ett hybridmöte och sänder även digitalt, via Teams.

TID: Tisdagen den 18 April

PLATS:  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm. Middag på Musikhögskolan tvärs över gatan.

Program

16.30  Samling och mingel med lätt förtäring (cider och snacks)

17.00  Anförande Tobias Rosvall. Tobias , som är ny chef på Radiosporten fr o m 1 mars, talar under rubriken “Radiosporten – då, nu och i framtiden”, med utgångspunkt från sina erfarenheter från tiden på TV4 och med lite framtidsspaningar utifrån sin nya roll på Sveriges Radio.

17.45  Stipendieutdelning och årsmötesförhandlingar

19.00 Promenad till musikhögskolan

19.30 RV bjuder på middag till de föranmälda

21.00 Avslutning

Anmälan

Det behövs ingen anmälan till det fysiska årsmötet. Däremot behöver vi din anmälan till den efterföljande middagen till Jan Engström, jan.engstroem@telia.com, 070-671 68 53 SENAST 31 mars. Ange också önskemål om eventuell specialkost.

Ni som väljer att följa årsmötet via Teams anmäler även det till jan.engstroem@telia.com senast den 31 mars med uppgift om till vilken e-postadress vi ska skicka länken.

_____________________________________________________________________________________

Förslag till stadgeändring
Införande av livslångt medlemskap. Ta del av handlingen här.

_____________________________________________________________________________________

 

Valberedningens förslag Riksidrottens Vänner – Årsmöte 2023

Val av mötesordförande

  • Christer Pallin

Val av mötessekreterare

  • Böret Karman Pallin

Val av två protokollsjusterare

  • utses bland de närvarande mötesdeltagarna

Val av ordförande (på ett år) till årsmötet 2024

  • Kristina Thurée (omval)

Val av tre styrelseledamöter (på två år) till årsmötet 2025

  • Ing-Marie Leidhammar (omval)
  • Erwin Apitzsch (omval)
  • Pia Zätterström (nyval)

Valda till årsmötet 2024: Jan Engström, Christina Ericsson och Johan Storåkers

Val av revisor (på ett år) till årsmötet 2024

  • Peter Ek, auktoriserad revisor Grant Thornton, (omval)

Val av revisorssuppleant (på ett år) till årsmötet 2024

  • Alexander Oja, auktoriserad revisor Grant Thornton (nyval)

Samtliga föreslagna är tillfrågade av valberedningen och de har ställt sig positiva som kandidater till uppdragen.

2023-03-10

För valberedningen

Calle Myrsell,         070-531 62 88

Stefan Bengtsson, 070-531 40 44

Cinnika Beiming,   070-272 30 72