Search
Close this search box.

Den rutinerade mötesordföranden, Christer Pallin, svingade åter klubban när Riksidrottens Vänner genomförde sitt 106:e årsmöte sedan bildandet 1916, den 18 april på GIH och Musikhögskolan i Stockholm. Ett historiskt möte då vi för första gången sände mötet digitalt, via Teams, men också för att det var premiär för utdelandet av RV:s nya ledarstipendium ” Riksidrottens Vänners samlade stipendiefond”. Mer om stipendiaterna i Bulletinen.

Ett sextiotal medlemmar, gäster och stipendiater hade mött upp fysiskt medan endast tio medlemmar kopplade upp sig via Teams. Särskilt glädjande var Bengt Sevelius närvaro som delade ut sitt eget engångsstipendium till välförtjänt ledare inom sin egen huvudidrott; handboll.

Utanför programmet uppmärksammades att Kenth Öhman fyllde år denna dag, vilket firades med skönsång och hurrarop av årsmötet ledda av Lennart Karlberg och Kerstin Rosén. Kent som tillsammans med sina tre löparkollegor är innehavare av det äldsta svenska rekordet i friidrott; 4×400 meter slaget vid OS i München 1972.

Kvällen inleddes annars traditionsenligt med kvällens gäst och föredragshållare, Radiosportens nya chef, Tobias Rosvall, som talade under rubriken ”Radiosporten -då-nu och i framtiden” innan alla stipendiater hedrades med stipendier, tal och blommor.

Pia Zätterström, 66 år, Stockholm valdes in som ny ledamot i styrelsen och Böret Karman Pallin avtackades efter elva år i styrelsen, varav fem som sekreterare. Årsmötet omvalde Kristina Thurée till ordförande och Erwin Apitzsch och Ing-Marie Leidhammar omvaldes som ledamöter i styrelsen.

Bland besluten kan nämnas ett införande av livslångt medlemskap samt att medlemsavgiften för detta ska vara 2 000 kr. I övrigt hänvisas till protokollet på sid 21 och på hemsidan.

Efter mötet vandrade årsmötesdeltagarna tvärs över gatan till Musikhögskolan för en god kamratmåltid och trevliga samtal.

Ta del av årsmötesprotokollet här.

Läs mer om årsmötet i Sommarbulletinen-2023-2.

_______________________________________________________

Kallelse och inbjudan till årsmötet med Riksidrottens Vänner 2023

Föreningen Riksidrottens Vänner bjuder härmed in till årsmötet 2023. För första gången genomför vi årsmötet som ett hybridmöte och sänder även digitalt, via Teams.

TID: Tisdagen den 18 April

PLATS:  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm. Middag på Musikhögskolan tvärs över gatan.

Program

16.30  Samling och mingel med lätt förtäring (cider och snacks)

17.00  Anförande Tobias Rosvall. Tobias , som är ny chef på Radiosporten fr o m 1 mars, talar under rubriken “Radiosporten – då, nu och i framtiden”, med utgångspunkt från sina erfarenheter från tiden på TV4 och med lite framtidsspaningar utifrån sin nya roll på Sveriges Radio.

17.45  Stipendieutdelning och årsmötesförhandlingar

19.00 Promenad till musikhögskolan

19.30 RV bjuder på middag till de föranmälda

21.00 Avslutning

Anmälan

Det behövs ingen anmälan till det fysiska årsmötet. Däremot behöver vi din anmälan till den efterföljande middagen till Jan Engström, jan.engstroem@telia.com, 070-671 68 53 SENAST 31 mars. Ange också önskemål om eventuell specialkost.

Ni som väljer att följa årsmötet via Teams anmäler även det till jan.engstroem@telia.com senast den 31 mars med uppgift om till vilken e-postadress vi ska skicka länken.

________________________________________________________________________________________

Förslag till stadgeändring
Införande av livslångt medlemskap. Ta del av handlingen här.

________________________________________________________________________________________

 

Valberedningens förslag Riksidrottens Vänner – Årsmöte 2023

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av två protokollsjusterare

Val av ordförande (på ett år) till årsmötet 2024

Val av tre styrelseledamöter (på två år) till årsmötet 2025

Valda till årsmötet 2024: Jan Engström, Christina Ericsson och Johan Storåkers

Val av revisor (på ett år) till årsmötet 2024

Val av revisorssuppleant (på ett år) till årsmötet 2024

Samtliga föreslagna är tillfrågade av valberedningen och de har ställt sig positiva som kandidater till uppdragen.

2023-03-10

För valberedningen

Calle Myrsell,         070-531 62 88

Stefan Bengtsson, 070-531 40 44

Cinnika Beiming,   070-272 30 72