Årsmöte 2021

Kallelse och inbjudan till årsmötet med Riksidrottens Vänner 2021

Föreningen Riksidrottens Vänner har nu verkat i 104 år (1916-2020) och håller årsmöte torsdagen den 22 april. Dessvärre tvingas vi konstatera att vi även detta år måste bjuda in till ett digitalt årsmöte, via Zoom. Årsmöteshandlingarna finner du nedan, men också i Vårbulletinen 2021.

Program

17.00 Uppkoppling och välkommen

17.15  Mottagaren av Stora journalistpriset, Torsten Tegnér stipendiaten och radio- och tv-journalisten Jacob Hård af Segerstad medverkar och talar under rubriken: Från Jerring till Vinterstudion – ett yrkesliv på radio/TV

17.45 Årsmötesförhandlingar

Anmälan

Du anmäler dig till klubbmästare Jan Engström, jan.engstroem@telia.com eller 070-671 68 53 SENAST den 15 april.
Efter att vi fått din anmälan återkommer vi med ytterligare information och hur du ansluter till mötet. Ange till vilken e-postadress vi ska sända informationen och anslutningslänken i samband med din anmälan.

Välkommen med din anmälan!


Möteshandlingar RV:s årsmöte 17 september 2020

Föredragningslista årsmötet 2021

RV Verksamhetsberättelse 2020

RV Förenklat årsbokslut 2020

Valberedningens förslag 2021 Riksidrottens Vänner

Vårbulletinen 2021

RV:s vision: ”Riksidrottens Vänner möter framtiden med samlad kunskap och erfarenhet och främjar gemenskap över idrotts- och generationsgränser. Vi fokuserar på idrottens ledarskap, fördelar attraktiva stipendier och bidrar till att stärka idrottens roll i samhället”.