I samband med RV:s årsmöte den 28 april valdes Kristina Thurée till ny ordförande i RV. Kerstin Rosén lämnade över ordförandeklubban efter 13 år som ordförande.

Läs mer om årsmötet i Sommarbulletinen här.

 

 

Ta del av årsmötesprotokollet här.

 

Kallelse och inbjudan till årsmötet med Riksidrottens Vänner 2022

Föreningen Riksidrottens Vänner bjuder härmed in till årsmötet 2022.

TID: Torsdagen den 28 April

PLATS: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Lidingövägen 1 i Stockholm

Program

16.30  Samling och mingel med lätt förtäring (cider och snacks)

17.00  Stipendieutdelning och årsmötesförhandlingar

Gäst: Carl-Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet, berättar om sin senast utgivna bok: Stark hela livet: bättre ork, minne, mående och hälsa med fysiskt aktivitet. Carl-Johan, som även skrivit boken Hälsa på recept, ingår också i WADA:s expertgrupp inom gen- och celldoping liksom mångårigt engagemang i Svensk Idrottsmedicinsk förening.

19.00 RV bjuder på middag

Avslutning när du själv bestämmer men senast 21.00.

Anmälan

Din anmälan till middagen önskar vi till klubbmästare Jan Engström, jan.engstroem@telia.com, 070-671 68 53 SENAST fredagen den 22 april.
OBS! Anmälan är bindande och utebliven middagsnärvaro faktureras med 275 kronor.

I händelse av att vi även detta år måste genomföra ett digitalt årsmöte på grund av pandemiläget kommer detta att meddelas via nyhetsbrev och på hemsidan

Två styrelseveteraner, Kerstin Rosén och Nils-Rune Nilsson, har valt att efter många år lämna styrelsen. Valberedningens förslag finner du nedan.

Valberedningens förslag

Riksidrottens Vänner – Årsmöte 2022

Val av ordförande (på ett år) till årsmötet 2023

Val av tre styrelseledamöter (på två år) till årsmötet 2024

Valda till årsmötet 2023:
Böret Karman Pallin, Ing-Marie Leidhammar och Erwin Apitzsch.

Val av revisor (på ett år) till årsmötet 2023

Val av revisorssuppleant (på ett år) till årsmötet 2023

Samtliga föreslagna är tillfrågade av valberedningen och de har ställt sig positiva som kandidater till uppdragen.

2022-02-23

Calle Myrsell, 070-531 62 88 (står tillförfogande för omval)
Eva Eliasson, 072-307 07 52 (avsäger sig fortsatt uppdrag)
Stefan Bengtsson, 070-531 40 44 (står tillförfogande för omval)