Search
Close this search box.

För första gången i historien fick ordförande Kerstin Rosén hälsa välkommen till ett digitalt möte när RV genomförde sitt årsmöte, torsdagen den 17 september 2020. Totalt 23 medlemmar hade kopplat upp sig för att följa förhandlingarna.
Tekniken fungerade i det stora hela mycket bra och mötesordföranden Christer Pallin hade inga problem att lotsa medlemmarna genom dagordningen.

Det var ett tämligen odramatiskt årsmöte med idel omval av ledamöter till styrelsen. Däremot förelåg ett nyval i valberedningen där Christina Liffner, efter sex års engagemang, inte längre stod till förfogande. Nyval blev det av Stefan Bengtsson, Stockholm. Mötet antog en ny vision för föreningen och fick ingående information om arbetet med att modernisera och utveckla stipendieverksamheten.

Även om det digitala årsmötet avlöpte väl får vi verkligen hoppas att årsmötet 2021 kan ske fysiskt med mingel, stipendieutdelningar, kamratmåltid och idrottsliga samtal vänner emellan.

Läs mer om årsmötet och se lite bilder i Höstbulletinen.


Ta del av årsmötesprotokollet
här.

 

Kallelse och inbjudan till årsmötet med Riksidrottens Vänner 2020

Årsmötet den 17 september genomförs digitalt

Varmt välkommen till årsmötet med Riksidrottens Vänner, som vi tidigare informerat om kommer att genomföras den 17 september kl 17:00 (Sommarbulletinen sidan 5).

Årsmötet var ursprungligen planerat att genomföras den 24 mars, och vi hoppades först kunna genomföra det innan sommaren.

Genom att flytta mötet till september hade vi in i det sista hoppats på att kunna genomföra ett fysiskt årsmöte, men styrelsen har nu, med beaktande av gällande rekommendationer, beslutat att årsmötet genomförs digitalt. Mötesformen innebär tyvärr att vi får avstå från medverkan av inbjudna gäster, mingel m m, men du är lika välkommen till den mötesform vi i dagsläget kan erbjuda.

Riksidrottens Vänners medlemmar inbjuds delta via Zoom, ett verktyg vi på senare tid använt för RV:s olika möten. Efter att vi fått din anmälan återkommer vi med information om hur du ansluter till mötet. Ange till vilken e-postadress du vill att vi sänder informationen.

Föredragningslistan och möteshandlingarna finns såväl i tidigare utsänd Vårbulletin, som på hemsidan. Kompletterande handlingar, såsom valberedningens förslag och revisorernas berättelse läggs ut på hemsidan.

Anmälan sker till klubbmästaren Jan Engström, jan.engstrom@rf.se eller 070-671 68 53 senast den 8 september.

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Möteshandlingar RV:s årsmöte 17 september 2020

Dagordning årsmötet 2020

RV Verksamhetsberättelse 2019

Vårbulletin 2020

Årsredovisning och revisionsberättelse RV 2019

Valberedningens förslag 2020 Riksidrottens Vänner

RV:s vision: ”Riksidrottens Vänner möter framtiden med samlad kunskap och erfarenhet och främjar gemenskap över idrotts- och generationsgränser. Vi fokuserar på idrottens ledarskap, fördelar attraktiva stipendier och bidrar till att stärka idrottens roll i samhället”.