Nordiska idrottsledarmötet – flyttas fram till 2022

Som vi tidigare informerat om har RV planerat för den nordiska idrottsledarkonferensen  som skulle hållas helgen före midsommar 2021 på Bosön. Då de övriga nordiska länderna  fortfarande känner stor oro över coronaläget och ovisshet inför  framtiden har styrelsen, efter samråd med våra nordiska kollegor, beslutat flytta fram konferensen ett år – till 2022. Beklagligt, men under rådande omständigheter, ett rimligt beslut. Vi återkommer självfallet i sinom tid med information när vi kan genomföra konferensen.