Search
Close this search box.

Stipendiet har utgått 2021

Ändamål:

att ge svenska aktiva ungdomsledare i åldern 16-21 år möjlighet att utbilda sig inom ungdomsidrotten. Stipendierna söks vartannat år, jämt år.

Edström-Ekelundfonden bildades genom grundbidrag från stiftarna J. Sigfrid Edström och Bo Ekelund. Fonden har som motto: “Hylla och hedra – till gagn för idrotten”. Bidrag inflyter genom att enskilda personer och företag, i stället för blomsterhyllningar till jubilarer, födelsedagar etc eller för att hedra minnet av bortgångna, lämnar penninggåvor till fonden.

Landelius fond tillkom genom testamente daterat 1915-12-15. Enligt bestämmelser i testamentet får nettoavkastningen användas till ”bekostande av ungdomens sakkunniga handledning i idrott till spridande af kunskap om idrottens betydelse bland ungdomen och liknande”.

1984 slogs de båda fonderna ihop till en med namnet ”Edström-Ekelunds ungdomsfond och Landelius fond”.

Berätta i din ansökan om dina ledaruppdrag och på vilket sätt du vill använda stipendiet för att utbilda dig som ungdomsledare.

Stipendiernas storlek är rörligt beroende på fondernas avkastning.

Tidigare utdelning från Landelius fonden

2014
Joakim Olsson, handboll, Höör, Jennifer Pettersson, gymnastik, Örnsköldsvik och Cassandra Pettersson, gymnastik, Örnsköldsvik.

2012
Mikael Gardelin, Sjonhem på Gotland, längdskidåkare och Josefin Ahlgren, Växjö, ordförande för Theleborgs Ryttarsällskaps Ungdomssektion.Stipendiet har inte delats ut efter 2014.

Lämna ett svar