Sök
Stäng denna sökruta.

Fullträff för idrottspolitisk kamratträff

Se Jakob Forssmeds tal och diskussionen efteråt här.

Riksidrottens Vänner rivstartade 2023 med en kamratträff med idrottspolitiska frågor i centrum. Träffen genomfördes den 19 januari som ett hybridmöte med 45 deltagare på plats i Sollentuna och närmare 30 deltagare digitalt. Statsrådet Jakob Forssmed, socialminister med ansvar för bl a idrott och folkhälsa, var inbjuden som gäst för att kommentera regeringens planerade satsningar på idrott.

I ett tidspressat schema passade Sollentuna bra in då Forssmed kunde medverka på sin ”hemmaplan”. På sin fria tid ägnar han sig bl a åt egen löpning och ledaruppdrag i Turebergs FK, och tycktes direkt känna sig hemma bland kamrater och idrottsvänner.

Vad vill då Regeringen med sin idrottspolitik? Forssmed pekade särskilt på tre områden.  En satsning på barn och ungdomsidrott där 100 miljoner extra avsätts till idrott i utsatta områden. 25 miljoner går till en satsning på idrott för äldre, och till sist planeras en satsning på ett fritidskort för barn och unga i åldrarna från åk 2 till 9. Utformningen/tillämpningen av fritidskortet ska utredas under 2023. Där har 50 mkr avsatts, sedan ska man vara redo att fördela 800 miljoner 2024.

– Fritidskortet ska laddas med olika summor beroende på behov och är avsett att användas till verksamhet inom föreningslivet. Vi är lyhörda för att satsningen inte ska innebära merarbete för idrotten och exempelvis belasta alla kassörer ute i föreningslivet, poängterade statsrådet.

Efter presentationen följde en kort frågestund och därefter paneldebatt som leddes av RV:s styrelseledamot tillika Friidrottsförbundets ordförande Johan Storåkers. I panelen medverkade en rad tunga namn: Stefan Bergh, RF:s generalsekreterare, Helena Carlson, vice ordförande i Svenska Ridsportförbundet, Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska Fotbollförbundet och Åsa Llinares-Norlin ordförande Parasport Sverige.

Bland reaktionerna på Jakob Forssmeds presentation noterades en viss skepsis till just fritidskortet. Samtidigt poängterades vikten av att det sker en satsning på anläggningsutveckling, att de skenande energipriserna kan kompenseras, och att grundstödet till idrotten på sikt måste räknas upp. Idrottens roll i ekonomiskt kärvare tider och kriser av olika slag kan inte nog understrykas.

Fler måste tänka mer, hitta nya lösningar, samspela mer inom idrotten men också med andra intressenter i civilsamhället och olika myndigheter för att vi ska kunna möta de utmaningar idrotten står inför under de närmaste åren.

Cicki Ericsson

  

Foto: Marie Louise Bergh och Cicki Ericsson

 

Inbjudan

På grund av statsrådets Jakob Forssmeds arbetsschema har vi tvingats flytta kamratträffen till Sollentuna bibliotek istället. Även marginell förändring avseende paneldeltagare och tiden där vi inleder med kaffe och smörgås klockan 17.00. Hoppas detta inte påverkar redan anmälda deltagare. I övrigt hoppas vi på fler anmälningar, inte minst digitala då vi för första gången filmar kamratträffen så att fler medlemmar kan vara delaktiga.
Senast den 9 januari vill vi ha din anmälan till jan.engstroem@telia.com

Riksidrottens Vänner inbjuder till Idrottspolitisk kamratträff 

Med besök av statsrådet Jakob Forssmed, socialminister med ansvar för bl a idrott och folkhälsa som berättar om regeringens idrottspolitik. Därefter en paneldebatt under ledning av Johan Storåkers, Riksidrottens Vänner, tillika ordförande Svenska Friidrottsförbundet.

I panelen:
Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och ENGSO President
Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska Fotbollförbundet
Åsa Llinares Norlin, ordförande Parasport Sverige och vice ordförande i Europeiska paralympiska kommittén
Helena Carlsson, vice ordförande Svenska Ridsportförbundet

PLATS:  Amorinasalen, Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2, Sollentuna
DAG:     Torsdagen den 19 januari 2023
TID:       17.00 – 20.30

PROGRAM   

17.00 Kaffe, smörgås och idrottslig samvaro
18.00 Styrelsen informerar
18.30 Inledning Johan Storåkers
18.40 ”Regeringens idrottspolitik”. Anförande av socialminister Jakob Forssmed inklusive frågor.
19.00 Paneldebatt inklusive frågor
20.00 Diskussion om framtida idrottspolitiska träffar
20.30 Slut

ANMÄLAN

Kamratträffen är ett hybridmöte och kommer även att sändas digitalt, via Teams. Vi hoppas därför på många anmälningar från medlemmar över hela landet.

Din anmälan vill vi ha senast den 9 januari med uppgift om du tänker delta fysiskt eller digitalt. För samtliga gäller att ange aktuell e-postadress för ytterligare information och länk till mötet.

Din anmälan skickar du till klubbmästare Jan Engström, jan.engstroem@telia.com, 070-6716853.

Välkomna!