Kategori: Uncategorized

Kerstin Rosén omvald

| 2021-04-27

RV:s 104:e årsmöte var det andra helt digitala. Totalt deltog 49 medlemmar på mötet som hölls den 22 april. Glädjande nog deltog även följande av 2020 års stipendiater: Alexander Gustafsson, Västerås Brottarklubb och Alva Hallengren, Jämjö GoIF, fotboll (Stiftelsen Olga och Gösta Olanders minnesfond).
Ulf Friberg, Hälle IF, friidrott (Bo Ekelund stipendiet). RV-stipendiaten Lars Liljegren, Lidingö. Lars som är en av landets mest erfarna idrottsledare berättade att han skänker stipendiesumman till klubben i hans hjärta; IFK Eskilstuna. Torsten Tegnér-stipendiaten Jacob Hård som också höll ett uppskattat föredrag om sitt mångåriga yrkesliv på radio och TV innan de formella årsmötesförhandlingarna tog vid.
Förutom Kerstin omvaldes även övriga styrelseledamöter vilket innebär att styrelsen är densamma som föregående verksamhetsår.  Christer Pallin svingade ordförandeklubban även detta år och hade inga problem att på ett kunnigt sätt lotsa medlemmarna genom föredragningslistan.
Mer information om årsmötet och stipendiaterna finner du på hemsidan och i Sommarbulletinen med utgivning i slutet av juni.

RV-profilen Annemarie Sandqvist

| 2021-04-06

För Annemarie Sandqvist har gymnastiken gått som en röd tråd genom livet. Hon är fortfarande aktiv – i Golden Ladies – som visar upp sig i samband med jubileer. Läs mer om Annemarie som är aktuell RV-profil.

Fortsätt läsa

Vårbulletinen ute

| 2021-03-30

I Vårbulletinen 2021 kan du bland annat läsa om En Svensk Klassiker som fyller 50 år i år och om padel, som hoppas på att bli invalda i RF.

Läs Vårbulletinen här.

Premiär för digital kamratträff

| 2021-01-27

Det har varit glest med kamratträffar under 2020. RV hann genomföra en kamratträff på Dopinglaboratoriet i Huddinge innan pandemin med påföljande restriktioner satte stopp för de flesta möten och evenemang. Den 13 januari var det dags för 2021 års första kamratträff. Det blev en uppskattad premiär för en kamratträff i digitalt format med tjugotalet deltagare.

Under rubriken ”Motionsloppen – näringsförbud, krishantering och återhämtning som idrottsmotor”presenterade Staffan Movin den kraftsamling som skett för att sätta fokus på det närmast totala ”näringsförbud” som drabbat olika evenemang. Staffan är ordförande i En Svensk Klassiker, och var också den som tog initiativ till att bilda intresseorganisationen Svenska Motionslopp och idrottsevenemang, där han är ordförande.

Fortsätt läsa

Höstbulletinen ute

| 2020-11-06

I Höstbulletinen kan du bland annat läsa om årets idrottsstad Umeå, Gunilla Lindberg och om RV:s första digitala årsmöte

Ta del av hela Höstbulletinen här.

RV-profilen Gunilla Lindberg

| 2020-10-14

– Jag är en kvinna i mina bästa år som tillbringat hela mitt vuxna liv inom den administrativa idrotten, först i Sverige och sedan drygt 30 år på den Internationella arenan i olika funktioner och med en mängd olika uppdrag. Jag har hela världen som mitt arbetsfält och njuter av varje dag.
Så presenterar sig Gunilla Lindberg, RV-profil i oktober.

Fortsätt läsa