Kategori: Uncategorized

RV-profilen Lasse Hogedal

| 2021-08-26

Idrott har alltid varit en central och betydelsefull del av Lasse Hogedals liv. Orientering är nummer ett och fortfarande deltar han i 60-70 tävlingar om året.
Läs mer om Lasse som är aktuell RV-profil.

Fortsätt läsa

Sommarbulletinen 2021 ute

| 2021-08-16

I Sommarbulletinen kan du läs om ”Tokyo 2020 – ett annorlunda OS”, Arne Ljungqvist och om Jacob Hårds höjdpunkter i karriären.

Ta del av hela Sommarbulletinen här.

Lars Liljegren RV-stipendiat 2021

| 2021-04-27

Lars Liljegren har tilldelats RV-stipendiet 2021.
Stipendiet ska ”Hedra en man eller kvinna, vars ledarinsatser verksamt bidragit till den svenska idrottsrörelsens utveckling”. Stipendiesumman på 25 000 kronor ska enligt statuterna skänkas vidare till ett ändamål som ligger vederbörande varmt om hjärtat. Lars har valt att skänka pengarna till IFK Eskilstuna, som i år gör en satsning på damfotbollen.
Fortsätt läsa

RV-stipendiater 2021

| 2021-04-27

Riksidrottens Vänner har beslutat om årets utdelning av stipendier. RV-stipendiet har tilldelats Lars Liljegren. Olga och Gösta Olander-stipendierna har tilldelats Alexander Gustafsson, Västerås Brottarklubb och Alva Hallengren, Jämjö GoIF, fotboll. Bo Ekelund-stipendiet gick till Ulf Friberg, Hälle IF, friidrott Fortsätt läsa

Kerstin Rosén omvald

| 2021-04-27

RV:s 104:e årsmöte var det andra helt digitala. Totalt deltog 49 medlemmar på mötet som hölls den 22 april. Glädjande nog deltog även följande av 2020 års stipendiater: Alexander Gustafsson, Västerås Brottarklubb och Alva Hallengren, Jämjö GoIF, fotboll (Stiftelsen Olga och Gösta Olanders minnesfond).
Ulf Friberg, Hälle IF, friidrott (Bo Ekelund stipendiet). RV-stipendiaten Lars Liljegren, Lidingö. Lars som är en av landets mest erfarna idrottsledare berättade att han skänker stipendiesumman till klubben i hans hjärta; IFK Eskilstuna. Torsten Tegnér-stipendiaten Jacob Hård som också höll ett uppskattat föredrag om sitt mångåriga yrkesliv på radio och TV innan de formella årsmötesförhandlingarna tog vid.
Förutom Kerstin omvaldes även övriga styrelseledamöter vilket innebär att styrelsen är densamma som föregående verksamhetsår.  Christer Pallin svingade ordförandeklubban även detta år och hade inga problem att på ett kunnigt sätt lotsa medlemmarna genom föredragningslistan.
Mer information om årsmötet och stipendiaterna finner du på hemsidan och i Sommarbulletinen med utgivning i slutet av juni.

RV-profilen Annemarie Sandqvist

| 2021-04-06

För Annemarie Sandqvist har gymnastiken gått som en röd tråd genom livet. Hon är fortfarande aktiv – i Golden Ladies – som visar upp sig i samband med jubileer. Läs mer om Annemarie som är aktuell RV-profil.

Fortsätt läsa