Sök
Stäng denna sökruta.


Riksidrottens Vänner rivstartade 2023 med en kamratträff med idrottspolitiska frågor i centrum. Träffen genomfördes den 19 januari som ett hybridmöte med 45 deltagare på plats i Sollentuna och närmare 30 deltagare digitalt. Statsrådet Jakob Forssmed, socialminister med ansvar för bl a idrott och folkhälsa, var inbjuden som gäst för att kommentera regeringens planerade satsningar på idrott. Se Jakob Forssmeds tal och diskussionen efteråt här.

I ett tidspressat schema passade Sollentuna bra in då Forssmed kunde medverka på sin ”hemmaplan”. På sin fria tid ägnar han sig bl a åt egen löpning och ledaruppdrag i Turebergs FK, och tycktes direkt känna sig hemma bland kamrater och idrottsvänner.

Vad vill då Regeringen med sin idrottspolitik? Forssmed pekade särskilt på tre områden.  En satsning på barn och ungdomsidrott där 100 miljoner extra avsätts till idrott i utsatta områden. 25 miljoner går till en satsning på idrott för äldre, och till sist planeras en satsning på ett fritidskort för barn och unga i åldrarna från åk 2 till 9. Utformningen/tillämpningen av fritidskortet ska utredas under 2023. Där har 50 mkr avsatts, sedan ska man vara redo att fördela 800 miljoner 2024.

– Fritidskortet ska laddas med olika summor beroende på behov och är avsett att användas till verksamhet inom föreningslivet. Vi är lyhörda för att satsningen inte ska innebära merarbete för idrotten och exempelvis belasta alla kassörer ute i föreningslivet, poängterade statsrådet.

Efter presentationen följde en kort frågestund och därefter paneldebatt som leddes av RV:s styrelseledamot tillika Friidrottsförbundets ordförande Johan Storåkers. I panelen medverkade en rad tunga namn: Stefan Bergh, RF:s generalsekreterare, Helena Carlson, vice ordförande i Svenska Ridsportförbundet, Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska Fotbollförbundet och Åsa Llinares-Norlin ordförande Parasport Sverige.

Bland reaktionerna på Jakob Forssmeds presentation noterades en viss skepsis till just fritidskortet. Samtidigt poängterades vikten av att det sker en satsning på anläggningsutveckling, att de skenande energipriserna kan kompenseras, och att grundstödet till idrotten på sikt måste räknas upp. Idrottens roll i ekonomiskt kärvare tider och kriser av olika slag kan inte nog understrykas.

Fler måste tänka mer, hitta nya lösningar, samspela mer inom idrotten men också med andra intressenter i civilsamhället och olika myndigheter för att vi ska kunna möta de utmaningar idrotten står inför under de närmaste åren.

Se fler bilder från kamratträffen här.

Se Jakob Forssmeds tal och diskussionen efteråt här.