I Vårbulletinen 2023 kan du läsa om Svenska Klätterförbundet som fyller 50 år i år och om Vålådalen som fyller 100 år. Läs också om RV:s årsmöte i april och Riksidrottsmötet i maj.

Ta del av Vårbulletinen 2023.