Search
Close this search box.

Per Sjöstrand

Per Sjöstrand är RV-profil i december 2018.

Varför blev du intresserad av idrott när du var ung och på vilket sätt var du aktiv i idrotten som ungdom?

Jag började med gymnastik som 9-åring i Brommagymnasterna. Vi den här tidpunkten var det många av mina klasskamrater som också var aktiva i någon idrottsförening och för mig lockade det att kunna lära mig att stå på händer och göra volter.

Jag var också med i skollaget i friidrott. Löpning och längdhopp passade mig bra och träningen fick jag till stor del på köpet genom gymnastiken.

Efter en tid blev jag erbjuden att vara med i klubbens satsning på en då ny form av tävlingsgymnastik kallad truppgymnastik. Träningsmängden ökade successivt till ca fyra gånger per vecka och vi tävlade framgångsrikt på SM och tog även medaljer på de första NM som arrangerades i sporten. EM fanns ännu inte och dessa tävlingar fick jag uppleva först senare i rollen som internationell domare och tränare.

Berätta om dig själv:

Parallellt med min egen träning och som tränare för yngre gymnaster studerade jag Elektroteknik på KTH i Stockholm. Min yrkesverksamma bana började därefter som ingenjör på en utvecklingsavdelning och idag arbetar jag som teknisk produktledare i ett internationellt teknikföretag.

Med start i Brommagymnasterna har jag under åren haft en rad ledaruppdrag i både styrelse och kommittéer och den gemensamma nämnaren har varit att utveckla tävlingsverksamheten.

Utifrån Gymnastikförbundets trupptävlingskommitté och sedermera Nordens truppkommitté har jag under många år haft förmånen att medverka i en spännande fas i utvecklingen av truppgymnastiken. Sporten har på kort tid vuxit till att bli den största av gymnastikens tävlingsdiscipliner i Sverige.

På Europeiska Gymnastikförbundets (UEG) kongress i Tel Aviv 2008 blev jag invald i UEG:s tekniska kommitté för TeamGym (sportens namn internationellt) och i samband med att jag 2013 valdes till ordförande i samma kommitté tog jag också steget in i UEG:s styrelse.

Uppdraget handlar nu främst om att utveckla den internationella tävlingsformen med fokus på regler och bedömningsreglementen, utbildning samt att sprida sporten till nya länder. Målsättningen på längre sikt är att tas upp som en disciplin i det internationella förbundet, FIG, och med det hägrar ett framtida VM.

Vilken kontakt har du med den organiserade idrottsrörelsen idag?

Vid sidan om arbetet lägger jag en stor del av min fritid på uppdraget i UEG. Nationellt sitter jag också i Svenska Gymnastikförbundets Internationella råd och är adjungerad i förbundets trupp-tävlingskommitté. Alltjämt är jag också aktiv i min hemmaförening, Brommagymnasterna, där jag numera främst är engagerad i styrelsearbetet.

Hur har din egen idrottskarriär sett ut?

Jag var som framgick ovan aktiv tävlingsgymnast så länge jag gick i skolan och med tiden utvecklades intresset att leda andra. Under en period både tränade jag själv och tränade gymnaster på SM-nivå. Tränarskapet tog dock med tiden överhanden och sedan jag slutat som aktiv tävlingsgymnast fortsatte jag träna klubbens manliga SM-trupp fram till för cirka fyra år sedan.

Sysslar du med någon form av träning eller tävling idag?

Idag innebär träning mest vardagsmotion och även om det ibland blir lite för lite av den varan så försöker jag regelbundet gå, cykla och simma. Vintertid åker jag också en del skidor och det närmaste tävling för egen del är att jag ibland ställer upp i motionslopp. Jag ska också försöka komma igång i klubbens nystartade veterangrupp i gymnastik.

Följer du idrotten i TV och tidningar och som åskådare vid tävlingar?

Utöver att följa vad som händer inom gymnastikens olika discipliner håller jag mig också á jour med de svenska deltagarnas framgångar på stora internationella mästerskap. Ska erkännas att jag har en viss förkärlek till de akrobatiska sporterna.

Finns det någon eller några idrottsledare som betytt mycket för dig?

Störst betydelse för mitt nuvarande intresse och engagemang inom gymnastiken har utan tvekan mina tränare under ungdomsåren haft. De skapade en god träningsmiljö, var inkluderande och ställde alltid upp för oss i vått och torrt.

Vad minns du särskilt från 2018?

Årets höjdpunkt var utan tvekan EM i truppgymnastik i Odivelas, Portugal. Tävlingarna samlade 16 länder och 52 trupper, vilket är rekord för sporten. Atmosfären i hallen vid dessa mästerskap är fantastisk och tävlingarna blev i år slutsålda redan i augusti. Så här i efterhand kan konstateras att årets EM också resultatmässigt blev en stor framgång för Sverige med hela tre guld. Sverige deltog för första gången med landslag i alla klasser.

Vad betyder föreningen RV för dig?

Föreningen utgör en viktig länk för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan idrottsledare i olika generationer. Fram till nu har jag endast deltagit vid ett begränsat antal tillfällen. Firandet av RV:s 100-årsjubileum var en upplevelse med många intressanta möten.