Search
Close this search box.

Kjell-Åke Andersson prio 1

Mångsysslaren inom idrotten Kjell-Åke Andersson, är månadens RV-profil.

Vem är Kjell-Åke Andersson?
– Född-36, idrottslärare, reservofficer, utredningssekreterare, friskvårdschef till pension. RF:s dechargeutskott, RF:s Tanzaniakommitte, RF:s representant i Riksmarschen under
-90 talet. Branchkommitte idrott från bildande samt ordförande i Värmlands Idrottsförbund.

Vad gör du nuförtiden?
– Ordförande i Friidrottens Ledarveteraner.

Är det något särskilt du brinner för just nu?
– Att ta vara på svensk idrottshistoria, till exempel vid jubileer. Historielösheten är en fara.

Varför valde du att ägna så stor del av ditt liv åt idrott?
– Idrotten var en möjlighet att få resa och träffa andra människor. Jag började tidigt som ledare.

Har du några andra intressen eller engagemang utanför idrottsrörelsen?
– Svenska Livräddningssällskapet.

Vilken kontakt har du med idrotten idag?
– IF Göta och Värmlands Friidrottsförbund.

Ideellt ledarskap är ett av fundamenten för idrottsrörelsen. Hur ser du på förutsättningarna för det i ett framtidsperspektiv?
– Ideella ledare på fältet är ingen fara. Men ledare för längre uppdrag blir en bristvara.

Har du haft någon särskild förebild för ditt eget idrottsledarskap?
– Arne Ljungqvist.

Bredd- och motionsidrottens utveckling har intresserat dig mycket. Hur ser du på att privata och kommersiella aktörer tar över mer och mer när det gäller att engagera människor i olika former av fysisk aktivitet?
– Det finns en ökande konkurrens från upplevelseidrotter och en förvirring mellan kommersiell och ideell verksamhet. Behöver man vara medlem, behöver man tillhöra ett specialförbund etc?

Vilken idrottskvinna/man skulle du helst vilja träffa nästa vecka?
– Daniel Richardsson.

Du har varit medlem i RV sedan 1997. Vad betyder RV för dig?
– En stabil organisation med bra information om vad som händer utanför det aktiva idrottandet.