Search
Close this search box.

Ann-Katrin Olsson

Ann-Katrin Olsson, tidigare ledamot i Riksidrottsstyrelsen och Dopingkommissionen, är månadens RV-profil.

Vem är Ann-Katrin Olsson?
– Idrottsinstruktör, fritids (varit i kombinerad tjänst – kulturchef), utvecklare.
Utbildning: tekniker, sociologi och media/kommunikation/matte och idrottsutbildning i Sönderborg. Idrottsengagemang: Ledare/tränare/styrelseuppdrag mest i H 65, Höör.
Styrelseuppdrag och utvecklingsarbete inom Skåneidrotten, Skånes Friidrottsförbund
Ledamot Riksidrottsstyrelsen och Dopingkommissionen.

Vilka är dina stora utmaningar i jobbet som förvaltningschef i Karlskrona?
– Ekonomi. Stora anläggningsbehov. Utveckling av elit och motion/folkhälsa.

Är det något särskilt du brinner för och som du ska engagera dig i de närmaste åren?
– Ledarutveckling och utveckling för ungdomsidrotten.

Hur ser ditt engagemang för idrottsrörelsen ut idag?
– Jag hjälper till vid matcher i handbollsklubben H 65 i Höör. Arbetar för att behålla unga inom idrotten tillsammans med Klaipeda, Gdynia och SISU Idrottsutbildarna som lead- partner i ett EU- finansierat projekt. Projektet innehåller arbete kring drogprevention och ledarutveckling. Integration och jämställdhet är också viktigt i det arbetet. Stark önskan finns om att fortsätta arbetet från alla parters sida då det ger stora mervärden för unga och ledare.

Vilka är idrottsrörelsens främsta utmaningar just nu?
– Ekonomi i balans i föreningarna och ekonomisk möjligt för alla att vara med i idrotten. Ledarfrågorna – för att behålla unga. Anläggningar som fungerar för dagens idrott

I RS och i Dopingkommissionen arbetade du hårt för att komma tillrätta med dopingproblemen. Hur ser du på utvecklingen och situationen idag?
– Arbetet måste pågå och utvecklas hela tiden då det finns människor som vill vinna ära och berömmelse utan för stor ansträngning. Dopning finns och kommer att finnas framöver och vi måste vara observanta och stödja för att undvika droganvändning även av annat slag.

Vilka är dina egna aktiva idrottsmeriter?
– Har spelat handboll, tennis, badminton, friidrottat men brett intresse och få ledare på landsbygden gav medelresultat i flera idrotter samtidigt som det skapade ett intresse för att leda andra.

Tränar och tävlar du fortfarande?
– När jag skapade mer tid för mig själv, arbetet hade blivit för mycket, ledde det till egenträning. Har precis cyklat en snabb runda. Annars tränar jag Body bar, Efit, gympar och styrketränar minst fyra pass i veckan. Tävla kan jag tyvärr inte på grund av en ryggskada.

Hur mycket TV-sport följer du? Läser du tidningarnas sportsidor regelbundet?
– Allt för mycket – dagligen.

Vilken idrottskvinna/man skulle du helst vilja träffa nästa vecka om du fick?
– Wilma Rudolph

Du har varit medlem i RV i 13 år. Vad betyder föreningen RV för dig?
– Kontakter med idrotten och omvärldsorientering.

Ann-Katrin Olsson

Ann-Katrin Olsson, tidigare ledamot i Riksidrottsstyrelsen och Dopingkommissionen, är månadens RV-profil.

Vem är Ann-Katrin Olsson?
– Idrottsinstruktör, fritids (varit i kombinerad tjänst – kulturchef), utvecklare.
Utbildning: tekniker, sociologi och media/kommunikation/matte och idrottsutbildning i Sönderborg. Idrottsengagemang: Ledare/tränare/styrelseuppdrag mest i H 65, Höör.
Styrelseuppdrag och utvecklingsarbete inom Skåneidrotten, Skånes Friidrottsförbund
Ledamot Riksidrottsstyrelsen och Dopingkommissionen.

Vilka är dina stora utmaningar i jobbet som förvaltningschef i Karlskrona?
– Ekonomi. Stora anläggningsbehov. Utveckling av elit och motion/folkhälsa.

Är det något särskilt du brinner för och som du ska engagera dig i de närmaste åren?
– Ledarutveckling och utveckling för ungdomsidrotten.

Hur ser ditt engagemang för idrottsrörelsen ut idag?
– Jag hjälper till vid matcher i handbollsklubben H 65 i Höör. Arbetar för att behålla unga inom idrotten tillsammans med Klaipeda, Gdynia och SISU Idrottsutbildarna som lead- partner i ett EU- finansierat projekt. Projektet innehåller arbete kring drogprevention och ledarutveckling. Integration och jämställdhet är också viktigt i det arbetet. Stark önskan finns om att fortsätta arbetet från alla parters sida då det ger stora mervärden för unga och ledare.

Vilka är idrottsrörelsens främsta utmaningar just nu?
– Ekonomi i balans i föreningarna och ekonomisk möjligt för alla att vara med i idrotten. Ledarfrågorna – för att behålla unga. Anläggningar som fungerar för dagens idrott

I RS och i Dopingkommissionen arbetade du hårt för att komma tillrätta med dopingproblemen. Hur ser du på utvecklingen och situationen idag?
– Arbetet måste pågå och utvecklas hela tiden då det finns människor som vill vinna ära och berömmelse utan för stor ansträngning. Dopning finns och kommer att finnas framöver och vi måste vara observanta och stödja för att undvika droganvändning även av annat slag.

Vilka är dina egna aktiva idrottsmeriter?
– Har spelat handboll, tennis, badminton, friidrottat men brett intresse och få ledare på landsbygden gav medelresultat i flera idrotter samtidigt som det skapade ett intresse för att leda andra.

Tränar och tävlar du fortfarande?
– När jag skapade mer tid för mig själv, arbetet hade blivit för mycket, ledde det till egenträning. Har precis cyklat en snabb runda. Annars tränar jag Body bar, Efit, gympar och styrketränar minst fyra pass i veckan. Tävla kan jag tyvärr inte på grund av en ryggskada.

Hur mycket TV-sport följer du? Läser du tidningarnas sportsidor regelbundet?
– Allt för mycket – dagligen.

Vilken idrottskvinna/man skulle du helst vilja träffa nästa vecka om du fick?
– Wilma Rudolph

Du har varit medlem i RV i 13 år. Vad betyder föreningen RV för dig?
– Kontakter med idrotten och omvärldsorientering.

Lämna ett svar