Sök
Stäng denna sökruta.

Bertil Sjöstrand, tidigare ordförande i Svenska Gymnastikförbundet och internationellt engagerad inom gymnastiken, är månadens RV-profil.

Vad gör du nuförtiden?
-Idag är jag sedan ett antal år pensionär med fru – sedan 46 år – och tre barn och sex barnbarn.

Vad har du för utbildnings- och yrkesbakgrund?
– Efter att ha tagit studenten i Bromma läroverk tog jag civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm. Mitt yrkesliv startade jag i livsmedelsindustrin genom att ta anställning vid ekonomi och finansavdelningen hos Marabou-Findus, som vid denna tidpunkt ägarmässigt var samma företag.

– Efter ett antal år fick jag ett erbjudande att ta över ekonomifunktionen vid dåvarande Stockholms sparbank där jag så småningom blev VD och fortsatte efter ett antal sparbanksfusioner inom bank och finansvärlden med att vara drivande i samband med VISA-kortets introduktion i Sverige, vilket resulterade i att jag utsågs till VISA-Swedens förste ordförande.

Har du engagerat dig politiskt eller ideellt?
– Politiskt är jag ett oskrivet blad, men har haft ett antal ideella uppdrag under mitt yrkesverksamma liv. I förgrunden – förutom ett livslångt engagemang i svensk och internationell gymnastikrörelse – kommer måhända att jag under många år var ledamot av såväl arbetsutskott som styrelse av Svenska Turistföreningen.

Dina kontakter med idrotten under din ungdomstid?
– Redan som ung bildade jag en liten idrottsförening av stadsdelskaraktär och betraktades av mina idrottskamrater som en liten tabell och resultatguru att tillfråga om man ville få veta några idrottsresultat. Under skoltiden ägnade jag också ganska mycket tid till att hoppa stavhopp, vilket faktiskt renderade mig ett skolmästerskap inom min åldersgrupp.

Du är känd som en av gymnastikens mer framträdande profiler. Hur blev det så?
– Med idrottsintresserade barn och min bakgrund var det 1973 inte så svårt att acceptera ett erbjudande att bli ordförande för Svenska Gymnastikförbundet. Efter två decennier lämnade jag ordförandeskapet – nu som hedersledamot i SGF – för att fortsätta inom det Europeiska Gymnastikförbundet (U.E.G.) och det internationella förbundet (F.I.G.) samtidigt som jag ansvarade för Svenska Gymnastikförbundets internationella arbete.

– År 2008 lämnade jag mitt uppdrag som ledamot av ”Commission éxécutive” inom F.I.G. samtidigt som jag utsågs till hedersledamot – en bra position som gör att man följer med vad som händer inom gymnastiken.

Har du kvar några uppdrag i Svenska Gymnastikförbundet?
– 1996 var jag med och grundade ”Stiftelsen Lingklubben”, som är en samlingspunkt för de som erhållit Lingmedaljen – gymnastikförbundets högsta utmärkelse. Efter det att ha avsagt mig ordförandeskapet för Stiftelsen, finns jag i dag med som dess vice ordförande.

Vilka är idrottens främsta utmaningar just nu?
– Det är enligt mitt och många andras förmenande oerhört viktigt att få bort all doping ur idrotten samtidigt som ”Fair play” attityder måste spridas. Alla goda krafter måste samverka på dessa områden.

Vad säger du om svensk idrottspolitik? Borde vi ha en renodlad idrottsminister?
– Personligen engagerar jag mig i vad som händer i såväl idrotten som idrottspolitiken, men eftersom idrotten är en vital del av samhället tror jag knappast att en renodlad idrottsminister med eget departement skulle kunna tillföra idrotten särskilt mycket mer än den gör i dag.

Hur mycket TV-sport följer du? Läser du sportsidorna regelbundet?
– Såväl sportsidorna som TV-sporten följer jag regelbundet och särskilt när det pågår Olympiska spel, EM och VM tar sporten upp mycket av min tid.

Vilken idrottskvinna/man skulle du helst vilja träffa nästa vecka om du fick?
– Mora-Nisse Karlsson skulle jag gärna träffa (igen). Han personifierade under hela sin skidkarriär det bästa inom svensk idrott. Han genomförde alla betydande skidlopp även om han vallat fel och ställde sig självmant åtsidan när dagsformen inte var på topp. Han avstod under de Olympiska spelen 1948 i S:t Moritz stafetten, men krönte sin karriär med OS-guld på 50 km längd. En vänsäll och rekorderlig dalmas med nio Vasaloppssegrar – ett verkligt föredöme inom svensk idrott.

RV ska vara en länk mellan dagens och gårdagens idrottsledare. Behövs en sådan förening?
– Föreningen Riksidrottens Vänner är en viktig samlingsplats för idrottsledare ur flera generationer och med erfarenheter från olika idrotter.