Sök
Stäng denna sökruta.

  Vem är Karin Karlsson?
– Jag arbetar sedan 1 januari som verksamhetschef för SISU Idrottsutbildarna. Mitt   yrkesverksamma liv har varit inom idrottsrörelsen, som ridinstruktör, distriktskonsulent på   Ridfrämjandet, ungdomschef på Svenska Ridsportförbundet. 1998 började jag arbeta på SISU Idrottsutbildarna som projektledare. Jag är sedan tre år ordförande i en av Stockholms ishockeyföreningar.

  Är det något du brinner för och som du ska engagera dig i de närmaste åren?
– Organisationsutveckling, att på olika sätt arbeta för att öka människors engagemang och delaktighet i sina föreningar och förbund. En av idrottsrörelsens utmaningar är att utveckla former för att människor ska kunna och vilja engagera sig

Varför är du så engagerad i idrottsrörelsen?
– Det ger oerhört mycket, för mig är det en självklarhet, jag har alltid varit det. Om jag ska beskriva det i några ord, gemenskap, lärande, glädje och utmaningar.

Du är ju ”idrottsbyråkrat” – hur har du kontakt med den utövande idrotten?
– Genom mitt engagemang i en förening. Jag tycker att det är viktigt att vara verksam på lokal nivå, det ger mig perspektiv från flera håll. Jag har vuxna barn som fortfarande är med i föreningsidrotten. Jag har varit föreningsaktiv sedan jag var tio år.

Vilka är idrottens främsta utmaningar just nu?
– Det är att stärka idrottsföreningen och dess organisation. Om vi gör det så kan också verksamheten som erbjuds utvecklas på olika sätt.

Vad är SISU Idrottsutbildarnas viktigaste uppgifter de närmaste åren?
– Det är att bidra till lärande i första hand för ledare och tränare men också aktiva. Värderingsfrågorna är i fokus idag, där vi har utvecklat en särskild utbildningssatsning Värdefullt som på olika sätt stimulerar förbund och föreningar att prata om det som är värdefullt inom idrotten.

Hur mycket TV-sport följer du? Läser du tidningarnas sportsidor regelbundet?
– Jag ögnar igenom sportsidorna varje morgon och kväll. TV-sporten är alltid på hemma hos mig. Men jag ska erkänna att det är andra i familjen som är drivande där.

Vilken idrottskvinna/man skulle du helst vilja träffa nästa vecka om du fick?
– Den jag först tänker på är Zlatan. Jag har läst hans bok och det skulle vara spännande att få prata med honom.

RV ska vara en länk mellan dagens och gårdagens idrottsledare. Behövs en sådan förening?
– Absolut, den erfarenhet som finns hos medlemmarna i RV kan på olika sätt spridas och berättas om för unga inom idrotten idag. Det kan bli ett spännande möte både för de unga och för RV. Jag hoppas att vi kan utveckla ett samarbete under 2012.

Lämna ett svar