Medlemsavgiften

Medlemsavgiften

RV skickar inte ut något inbetalningskort för medlemsavgiften. Var därför snäll och betala snarast möjligt (dock senast 31 mars). Betalning görs till RV:s bankgiro
826 – 3923 eller swish 123 068 1957. Ange alltid ditt namn, oavsett betalningsform.

Årsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställs av årsmötet.
2010/11 var medlemsavgiften i RV 10 kronor om året. 2011 höjdes den till
100 kronor, vilket är årsavgiften sedan dess. Vid årsmötet 2023 infördes även möjligheten till livslångt medlemskap.  Medlemsavgiften 2023 för livslångt medlemskap är 2000 kronor.

Medlem, som ej erlagt årsavgift under två i följd kommande verksamhetsår, kan efter beslut av styrelsen mista sitt medlemskap i föreningen.

Om du har betalt, och mot förmodan ändå får en påminnelse, kontakta då Lars Allert, tel 0739 777 231 eller lars.allert@gmail.com.