Historiskt digitalt årsmöte

| 2020-09-24

För första gången i historien fick ordförande Kerstin Rosén hälsa välkommen till ett digitalt möte när RV genomförde sitt årsmöte, torsdagen den 17 september 2020. Totalt 23 medlemmar hade kopplat upp sig för att följa förhandlingarna.
Tekniken fungerade i det stora hela mycket bra och mötesordföranden Christer Pallin hade inga problem att lotsa medlemmarna genom dagordningen.

Det var ett tämligen odramatiskt årsmöte med idel omval av ledamöter till styrelsen. Däremot förelåg ett nyval i valberedningen där Christina Liffner, efter sex års engagemang, inte längre stod till förfogande. Nyval blev det av Stefan Bengtsson, Stockholm. Mötet antog en ny vision för föreningen och fick ingående information om arbetet med att modernisera och utveckla stipendieverksamheten.

Även om det digitala årsmötet avlöpte väl får vi verkligen hoppas att årsmötet 2021 kan ske fysiskt med mingel, stipendieutdelningar, kamratmåltid och idrottsliga samtal vänner emellan.

Läs mer om årsmötet och se lite bilder i kommande höstbulletin med utgivning under vecka 45.

Kategori: Uncategorized

Kommentarer är stängda.