Stipendium ur RV:s jubileumsfond

Målgrupp: Aktiva ledare som särskilt främjat svensk idrott

Stipendiet instiftades vid RV:s 80-årsjubileum 1996. Fonden har ett kapital på drygt 200 000 kronor. Stipendiet ska tillfalla ”en aktiv kvinnlig eller manlig idrottsledare”, som genom sin ledargärning på särskilt sätt främjat svensk idrott” att användas för utbildning och utdelas årligen.

Vid 90-årsjubileet 2006 ändrades fondens benämning från 80-årsfonden till RV:s jubileumsfond. Enligt beslut 2008 utdelas stipendiet vart femte år. Stipendiet delades senast ut 2012.

Läs mer om ansökningsförfarande och nästa ansökningstillfälle här.

Tidigare mottagare av Stipendium ur RV:s jubileumsfond
1996 Pia Nilsson och Johan Engquist
1997 Hans Chrunak
1998 Carl-Axel Hageskog
1999 Lennart Bernström
2000 Stefan Lindeberg
2001 Tomas Johansson
2002 Ulrika Knape-Lindberg
2003 Marika Domanski Lyfors
2004 Yannick Tregaro
2005 Anders Pärson
2006 Kenth Olsson
2007 Bengt-Åke Gustafsson
2012 Elin Warner
2017 Mathias Hansson