Bo Ekelund-stipendiet

Målgrupp: Ideellt arbetande klubbledare i friidrott

Bo Eklund-stipendiet ska tillfalla ”en ideellt arbetande klubbledare, som under avsevärd tid med framgång ägnat sina krafter åt den fria idrottens utbredning och utveckling”. Ett stipendium utdelas varje år.

Läs mer om ansökningsförfarande och nästa ansökningstillfälle här.

Tidigare mottagare av Bo Ekelund-stipendiet
1984 Bengt Thaung
1985 Marianne Hellgren
1986 Willy Berggren
1987 Gunnar Olausson
1988 Lars Jonsson
1989 Ivar Axelsson
1990 Sixten Borg
1991 Olle Arvidsson
1992 Åke Jansson
1993 Peter Sedlacek
1994 Karl-Axel Lindqvist
1995 Arne Parkeman
1996 Jan Ahlström
1997 Christian Persson
1998 Carina Lindberg
1999 John Eriksson
2000 Kjell Tånnander
2001 Hans Fagher
2002 Hans Davidsson
2003 Ragnar Sundberg
2004 Agne Bergvall
2005 Anders Borgström
2006 Karin Torneklint
2007 Johnny Holm
2008 Kai Abrahamsson
2009 Monica Sundin
2010 Anna Linner
2011 Stig Andrén
2012 Stig Hedström
2013 Elisabeth Östberg
2014 Lennart Andersson
2015 Leif Robertsson och Bo-Gunnar Bogges
2016 Håkan Andersson
2017 Ulrik Mattisson, Falu IK
2019 Anders Palmqvist
2020 Ulf Friberg

Om Bo Ekelund
Bo Ekelund 1894-1983, friidrottare och en av Sveriges främsta och internationellt mest inflytelserika idrottsledare. I höjdhopp tog Bo Ekelund OS-brons 1920, var svensk mästare 1919 och 1920, höll svenska rekordet 1919-1925 (1,93 m). Han var ledamot i Internationella Olympiska Kommittén 1948-1965 (i dess styrelse 1957-1962), sekreterare i Internationella Friidrottsförbundet (IAAF) 1930-1946, ordförande i Svenska (fri-)idrottsförbundet 1925-1934, tillhörde Riksidrottsförbundets (RF) överstyrelse/Riksidrottsstyrelsen 1925-1960 (vice ordförande 1950-1960), ordförande i Förvaltningsutskottet 1940-1950, vice ordförande i RF 1950-1965 och ingick i Sveriges Olympiska Kommitté 1928-1966 (vice ordförande 1949-1966, AU-ordförande 1948-1956). (Nationalencyklopedin)