RV-Halland – kamratträffar

2023 – RV Halland på studiebesök hos HK Aranäs

Den 17 mars genomförde åtta medlemmar av Riksidrottens Vänner, Halland ett mycket uppskattat studiebesök hos föreningen.

Johan Falk, som är klubbens 4.e klubbchef tog emot oss och ledde oss igenom klubbens utvecklingsresa. Johan betonade att han kom från näringslivet utan någon handbollkompetens, men med omfattande ledarskaps- och försäljningserfarenheter. Han hade personligt beräknat att han skulle arbete med föreningen under två år, men var nu inne på sitt 4.e år.

Hans arbete inleddes med att sätta framtidens organisation och mål. Två deviser ledde detta arbete

 • ”Vi passar alla” och ”Kungsbackas stolthet”.

Kungsbacka är 26.e största stan i Sverige (2020/21) med ca. 86 000 innevånare.

HK Aranäs är Sveriges näststörsta handbollsförening med 1 600 medlemmar, varav över 1 000 är aktiva. Störta handbollsföreningen finns i grannkommunen Partille.

Klubben vill vara en breddförening med spetskompetens, 55 % av medlemmarna är tjejer och klubben har 96 serielag.

Skolverksamhet bedrivs i alla kommunens skolor i årskurs 1 och 2, ibland även årskurs 3.

Över 200 ideella ledare är engagerade i verksamheten som även innehåller parahandboll.

Man har C-lag för de icke elitsatsande ungdomarna. Aranäs Open är en viktig verksamhet för klubben med över 300 deltagande lag, spelas utomhus på sommaren.

Johan kunde med stor glädje berätta att damlaget just avancerad till högsta ligan. I detta lag är 70 % av spelarna ”egna produkter”. I herrligalaget är 62 % ”egna produkter”.

På grund av lokalsituationen kan man i dagsläget i bedriva dagträning, vilket klubben hoppas blir möjligt när den nya arenahallen står färdig.

Klubben har arvoderade ledare för

 • A-flickor och pojkar
 • Juniorflickor och pojkar

Dagens omsättning ligger på ca. 14,5 miljoner kronor.

I den nya Vision 2028 ska omsättningen upp på + 30 miljoner kronor, man satsar på att vinna SM guld och på att delta i Europaspel.

Evenemang och projekt: Franks Café, Aranäs Open, Sommarhandbollsskola, Lovverksamheten, Julmarknaden, Interna utbildningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, Halland.

Kalle Overgaard

 

 

2023 – RV Halland på studiebesök hos Halmstad BTK

Första träffen för 2023 genomfördes med Halmstad Bordtennisklubb i Halmstad Arena i anslutning till ligamatchen mot Spårvägen, Stockholm. Besöket inleddes i Arenans restaurang med en mindre förtäring som HBTK generöst svarade för.

Undertecknad hälsade välkommen och tackade Lars Holmqvist, HBTK för inbjudan. En kort presentation genomfördes och en särskild välkomst riktade till de nya medlemmarna,

 • Lise-Lotte Johnsson, Urban Johnsson, Peter Pettersson, Håkan Edvardsson, Stefan Larsson
 • Och till klubbens representanter utöver Lars, Lars-Rune Eriksson sekreterare i HBTK:

Presentation av Halmstad Bordtennis Klubb.

Lars berättade att klubben bildats 1937 och att hans pappa deltog i bildandemötet. Träningslokalerna varierade mycket de första åren, men 1981 tog klubben över bowlinghallen i den gamla sporthallen och fick nu lokalmässigt bra förutsättning.

Jörgen Persson som började i Pingisskolan 1973 har blivit Svensk Mästare, Europamästare och Världsmästare.

Mikael Andersson blev klubbens första anställda, först på deltid 1983 och 1985 på heltid. 1988 lockades Mikael till Danmark och Danmarks Bordtennisförbund.

Klubben rekryterade Jian-Feng Wang och hans fru Sha-Fang Wang 1990 den första spelare från Kina.1.e lagmästerskap vann klubben 1991 Senaste 10 åren har klubben gått till slutspel i herrligan.

Under den tiden bildades “den gyllene kullen Isak Alfredsson och Emil Johnsson, Agnes Svensson och Tuva Oredsson.

Klubbens spelare har vunnit 57 mästerskapstecken och medlemsantalet uppgick till ca. 450 medlemmar.

Som mest har klubben haft runt 570 medlemmar.

2010 flyttade klubben till Halmstad Arena där en hall i anläggningen disponeras för klubbens verksamhet. Här finns det plats för 350 åskådare.

För ungdomsverksamheten gäller 0-taxa, alltså ingen hallhyra. Däremot betalar klubben en hallhyra för seniorverksamheten och seriespel på ca. 250 000; kr./ år.

Ekonomiskt omsätter klubben ca. 5,5 milj. kronor och har en stabil ekonomi.

I dag har klubben 12 anställda, inklusive spelarna i ligalagen. Sponsorintäkterna uppgår till ca. 2 milj. kr. och medlems- och träningsavgifterna till ca 500 000 kr.

Tickan Carlsson är klubbchef, Fredrik Håkansson Elitansvarig, Fabian Åkerström, Sebastian Lundahl och William Björklund Ungdomsansvariga.

Föreningen arbetar systematiskt med att utveckla verksamheten och från hösten startar ett RIG i Halmstad (flyttat från Köping). Idag finns redan ett NIU.

2018 genomförde klubben lag VM med ett enormt massmedialt intresse men också med stora idrottsliga framgångar för Sverige.

Ett mervärde blev att klubben kunde starta en omfattande veteranverksamhet som idag äger rum 2 ggr/vecka

Frågor: Hur är läget inför kvällens ligamatch?

– Det är en viktig/avgörande streckmatch för att komma med i slutspel

Hur mycket elitstöd för klubben från kommunen?

– Inget elitstöd finns i Halmstad.

Undertecknad tackade Lars för givande informationen och lämnade en mindre minnesgåva samt tackade för fikat.

Nästa träff

Vi enades om att kontakta HK Aranäs för att genomföra den tidigare inställda träffen. Motion till RV Riks angående medlemskriterierna. Mötet enades om att kontakta medlemsansvarig Lars Allert. Kalle åtog sig detta. Eventuellt samarbete med Guldklubben i Halland. Göte Arvedsson åtog sig att lyfta fråga på Guldklubbens årsmöte i mars. Göte är ordförande i Guldklubben.

Sedan gav vi oss av till borgtennishallen och Liga matchen, som tyvärr blev en förlust för Halmstad BTK med 1-4.

Kalle Overgaard

2022 – RV Halland besökte Varbergs Idrottshistoriska Förening

Den 15 november träffades RV-Halland på Varbergs Idrottshistoriska Förening.

Vi togs emot av föreningens ordförande och kassör, Errol Flysjö och Jan Nilsson som redan var klara med fika och kaffebröd. En bra början på mötet.
Undertecknad hälsade alla välkomna och tackade Errol och Jan att de snabbt och positivt hade accepterad vår förfrågan.
Under fikat gjordes en kort presentation av alla deltagare och det visade sig ju att vi hade många beröringspunkter och gemensamma bekanta i den halländska idrotten.
Presentation av föreningen, Errol och Jan
Föreningen bildades 26 september 1998 och en av initiativtagarna var Liss Bossmark. Errol var också med från början. Föreningen har under alla åren sponsrats av Varbergs Sparbank och ett privat företag vilket gör att föreningen har en stabil ekonomi och har kunnat hyra in sig i sina lokaler. Stöd utgår även från Fritidskontoret i Varberg. Framtagningen av boken “Varbergsfotbollen” 2015 gav goda intäkter till föreningen.
Verksamheten står på tre ben:
 • Framtag av Årsbok – sedan 2010
 • Idrottskaféer, har i snitt 80 talet deltagare
 • Museet, invigdes 26 november 2018
Dessutom har föreningen en egen hemsida, men här upplever man att det finns utvecklingspotential och man letar efter intresserade och kompetenta personer som kan arbeta med detta.
Föreningen har också i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, Halland. Utställningarna har tagits fram och cirkulerat på Sparbankens olika kontor och olika institutioner.
Man deltar på olika föreningskassor och har samarbete med Idrottsmuseet i Väst på Kviberg (Göteborg) och motsvarande förening i Halmstad.
Under och efter föredragningen ställdes ett stort antal frågor och det uppstod intressanta diskussioner.

Undertecknad tackade alla deltagare och en särskild tack riktades till Errol och Jan som erhöll en liten present som tack för besöket.

Kalle Overgaard

2022 – RV Halland besökte RF/SISU-kansliet

Träffen inleddes av undertecknad som bjöd alla närvarande välkommen en särskild välkomst riktades till Dick Torstensson, Falkenberg som är ny medlem i RV-Halland och till dagens föreläsare Gustav Einarsson.

Därefter genomfördes en snabb presentationsrunda med syftet att Gustav skulle få en bild av deltagarnas idrottsbakgrund.

Kalle gav en bakgrund till valet av dagens tema ”En ökad kommersialisering av och inom idrotten”. Vid flera av tidigare träffar har detta tema diskuterats, både vid träffen med Padelförbundet, presentationen av olika driftformer (Söndrumshallen), NIU och RIG gymnasierna, kommersiell barnverksamhet, bolagisering av elit- och lägerverksamhet. Listan kan göras ännu längre.

Efter denna inledning lämnades ordet över till Gustav för hans anförande: ”Från Sweden Sport Academy till Einar Sport AB”.

Gustav är född 1978 och har varit aktiv i flera olika idrotter. Tennis blev så småningom hans huvudidrott och Kinna TK hans moderklubb. Han har jobbat professionellt som tennistränare. Har gått universitetsutbildning inom idrott (coaching/idrottsvetenskap) på Växjö Universitet (i dag Linné Universitet). Under utbildningstiden startade han upp ett företag (2003-2004) med idrott som utgångspunkt.

Första åren var det tennis, simning, dans samt lägerverksamhet som stod på programmet. Första året höll på att bli en katastrof. 50/60 anmälda och ”break even var 100 deltagare. Verkerksamhetens räddades i sista stund av en aktiv mamma från danssporten.
400 deltagare och en omsättning på ca. 1 miljon kronor.
2006 vågade Gustav satsa på heltid och antalet deltagare ökade till 530 och verksamheten bedrevs på flera orter. Duktiga och välutbildade tränare rekryterades.
2007 startades företaget ”Sweden Sport Academy”. Ett nytt koncept arbetades fram, aktiviteten Knatteskutt lanserades. Och omsättningen ökade till 4,7 miljoner kronor.
2009 startades verksamhet upp i Finland. Verksamheten för barn och unga fick snabbt en väldig konkurrens av motsvarade verksamhet som etablerades av Finska Riksidrottsförbundet. Fick till konsekvens att företaget lade ner verksamheten i Finland. 8,5 miljoner kronor i omsättning.
2010/11 verksamhet i USA/Dallas. Här lyckades företaget icke att etablera sig. Kan ha berott på för dålig förarbete och felaktigt verksamhetsutbud. Detta året startade man upp ett städbolag.
2012/13 blev ett ”ideell år” med föräldraledighet. Samverkan etablerade med ”Växjös sociala entreprenörer” och ”Växjö Visfestival”, samt en ny tennissatsning med enbart kvinnliga tennistränare.

Idag omfattar verksamheten ett flertal bolag (12) inom skilda områden. Huvudbolaget heter ”Einar AB”. Gustav jobbar i dag icke operationellt. Det finns en mängd idéer som företaget funderar på att förverkliga. I verksamheten har deltagit 30 000 barn och ungdomar, 250 000 deltagare i hela Norden, 1 000 idrottsledare, verksamhet har bedrivits på 150 orter

Gustav avtackades av deltagarna med en stor applåd och en gåva från SISU/RF Halland. Vi tar med många frågor av betydelse för idrottens framtida utveckling.

Undertecknad tackade alla för aktivt deltagande och bjöd in till nästa träff 26 oktober på Katrinebergs Fhs i Vessigebro. Rubriken är ”Katrinebergs betydelse för halländska idrottens utveckling?”

Kalle Overgaard

2022 – RV-Halland på studiebesök på Hallands 3-dagars i orientering

Årets tävling arrangerades av Falkenbergs OK. Hylte Ok, IK Trenne, OK Gläntan och Ätrans IF i trakten av Årsta i Falkenbergs kommun.

Vi togs emot av Ingmar Eriksson som mobiliserad två av de tre tävlingsledarna, Peter Badenfelt, ordf. i Falkenbergs OK och Sven-Erik Dahlberg, ordf. i Hallands Orienteringsförbund. Vi startade med en kort presentation av närvarande deltagare och hälsade vår nya medlem Håkan Nilsson välkommen i gänget. Håkan har ett långt förflutet som ideell ledare inom fotbollen men också som månårig professionell sportchef i Fallbergs FF.
De  två tävlingsledarna gav oss därefter en väldigt givande information om tävlingen som hade ca. 1 200 föranmälda deltagare, 1 800 unika deltagare. Man förväntade ett deltagarantal på funt 1 600. Detta är en nergång jämfört med tidigare år, innan coronan. Då låg deltagarantalet på runt 2 300. För att genomföra tävlingen engageras runt 150 personer och förberedelserna startar två innan genomförandet.

Många frågor kring tävlingen och orienteringsporten följde och vi blev mycket klokare, hoppas jag. Orienteringen lever fortfarande i en ideell idrottsvärld, vilket imponerade oss alla.

Efter genomgången besökte vi målområdet och bjöds på en bra fika. Det är imponerande att se hur orienteringen använder modern teknik dör löparnas kontrollträffar snabbt registreras digitalt, resultaten/målgång kan följas vid målet.

Vi tackade alla samfälld för informationen och lämnade en liten minnesgåva till arrangörerna.

Kalle Overgaard

2022 – RV Halland besökte Warbergs Innebandyklubb

Studiebesök Warbergs Innebandyklubb och Hallands Innebandyförbund den 24 maj.

Vid studiebesöket deltog elva medlemmar från Riksidrottens vänner, Halland.
Närvarande RV-Halland medlemmar presenterade sig kort.
Besöket startade med en rundvisning i klubbens anläggning som innehåller tre innebandybanor, omklädningsrum, läktare, kansli och konferenslokal samt cafeteria.

Hallen byggdes för cirka tio år sedan och hallen ägs av klubbens helägda aktiebolag. Byggkostnaden uppgick till cirka 35 miljoner och kunde finansieras genom kommunens och byggföretagets borgensåtagande. Varbergs föreningsservice svarar för fastighetsskötseln. (1,5 tjänst)

Cecilia, som är kanslichef på innebandyförbundet informerade om innebandyverksamheten i Halland. 28 föreningar är registrerade i förbundet. 570 licensierade spelare och 370 lag deltar i seriespel. 2018 fanns 180 innebandyspelare i Halland, 2022 950 spelare. Distriktet följer förbundets utvecklingsmodell (SIU). Förbundet har lagd ner mycket arbete för att få med alla distriktsförbund och föreningar.
Det finns tio olika nyckelfaktorer. Du ska träna och spela utifrån din utvecklingsnivå icke utifrån din ålder.

Emil, som är anställd sportchef i klubben berättade om klubbens vision, mission samt organisation. Klubben bildades 1985.

 • WIC 85, elitverksamhet
 • Warbergs Innebandyförening
 • Aktiebolaget Innebandyhallen

Det är samma styrelse för alla tre organisationer.
Emil gav också en genomgång av klubbens ekonomi. – Medlemsavgift, 500 kr/år
– Träningsavgift, från 600 kr till 2 300 kr beroende av ålder och antalet träningar.
Totala omsättningen är cirka 18 miljoner kronor (cirka 1/3 i varje organisationsdel)
Klubben har över 120 samarbetspartners. Idrottsligt har klubben ett lag i varje åldersgrupp. Här upplever klubben att man har ett dilemma. Alla som vill delta i ett lag får inte plats. Dessa ungdomar hänvisas till andra klubbar. Klubben genomför landets 3:e största cup varje år med cirka 350 deltagande lag. Sommarläger genomförs under fyra veckor varje år. Klubben rekryterar inte aktivt.

Många frågor ställdes under presentationerna och följdes av givande diskussioner. Undertecknad tackade för den givande dagen, tackade för fikat och lämnade över en mindre minnesgåva till Cecilia och Emil.

Kalle Overgaard

2022 – RV Halland besökte Frillesås Bandyklubb

Den 30 januari besökte tio medlemmar från RV-Halland Frillesås Bandyklubb för att lyssna på föreningens verksamhet, föreningsidé och därefter närvara vid klubbens Elitseriematch mot Rättviks Bandyklubb. Besöket inleddes med en information om klubbens verksamhet. Klubbens sekreterare Christer Lind svarade för informationen tillsammans med Kent Andersson.

Klubben bildades 1960. Det fanns tidigare många mindre bandyklubbar som t ex Sunvära.
Den konstfrusna bandybanan kom till genom ett samarbete mellan Kungsbacka och Varbergs kommuner och kallas för ”bandybanan i skogen”. Klubben har haft lite av en berg- och dalbana i seriesystemet. 2018 tog klubben steget upp i Elitserien.
Föreningen drivs helt av ideella krafter, endast tränar – och spelarersättningar utgår.
Christer och Kent lyfte fram klubbandan som en viktig framgångsfaktor. Föreningen omsätter runt 4 miljoner kr/säsong. Nio ungdomslag och ett utvecklingslag finns.
Idag finns ett fungerande samarbete mellan Sunvära och Frillesås.

Biträdande tränaren gick igenom det taktiska upplägget som Frillesås kommer att spela efter samt tankarna rörande Rättviks spelsätt.

Många frågor kring föreningens arbetssätt och föreningsidé ställdes. Vi kunde samfällt enas om att det går att driva en elitverksamhet inom lagidrott som bygger på omfattande engagemang och ideella insatser.

Därefter skedde omklädning till en och enhalv timmes utomhusaktivitet som publik. Det var en fin och solig söndag. I pausen intog vi den traditionella hamburgaren.

Frillesås vann matchen mot Rättvik med 4 – 2.

Ett stort tack till Christer och Kent.

Kalle Overgaard

2022 – RV Halland besökte padelklubb

RV-Halland hade i mars sin andra träff för året med företrädare från Svenska Padelförbundet (Calle Åkesson), Halmstad Padel Club (John Kjellgren)och Söndrumshallens ekonomiska förening (Peter Kellner). Träffen ägde rum i Söndrumshallen där padelklubben bedriver sin ungdomsverksamhet.
Undertecknad hälsade välkommen till träffen där elva av föreningens medlemmar samt Daniel Ljungberg, SISU/RF-Halland deltog. Naturligtvis startade vi med att fika och informella samtal.

Svenska Padelförbundet
Calle Åkesson, verksamhetschef på förbundet, tidigare medarbetare hos SISU Idrottsutbildarna, Halland inledde med en presentation av förbundets utveckling, planer och framtida utvecklingsambitioner.Förbundet blev medlem i RF 2021. Att bli medlem var en viktig strategisk fråga. Som ett nytt förbund erhåller man lägsta bidragsnivån de första åren. Först 2024 erhåller förbundet fullt bidrag utifrån bidragskriterierna. Förbundet har idag ca. 40 000 medlemmar i 150 föreningar. Alla medlemsföreningar bedriver idag ungdomsverksamhet – i princip. Det finns idag 3 500 padelbanor fördelade på cirka 350 anläggningar.
540 000 personer har i dagsläget ett bokningskonto vilket innebär att mångfald fler individer spelar padel. En enorm utvecklingspotential.Calle poängterade vikten av att padelsporten seriöst måste jobba med att utveckla “medlemskapets värde” för att få flera individer att bli medlemmar i föreningarna.Det kan finnas motstridiga intressen mellan hallägarna och föreningarna. Kloka hallägare ser värdet av en väl fungerande ideell förening i hallen. Tyvärr finns också hallägare som snabbt vill casha hem sin investering. Det har snabbt blivit koncernbildningar i sporten.Padel upplev som en dyr sport vilket är ett hinder för att etablera ungdomsverksamhet, vilket också påverkas av att ungdomsverksamheten måste förläggas tidigt på eftermiddagarna. Organisatorisk är förbundet fortfarande relativt centralt styrd men man diskuterar just nu hör förbundet skall organiseras för att kunna hantera framtida utmaningarna. Personellt lider förbundet av växtvärk men vissa personalförstärkningar har genomförts.

Halmstad Padel Club
John Kellgren beskrev kort den snabba utvecklingen av verksamheten i klubben, som bildades 2015 efter att Söndrumshallen byggd två inomhusbanor för padel. I dag har klubben cirka 660 medlemmar som spelar i olika hallar i Halmstad.För närvarade  deltar över 80 lag i internt seriespel, 6 divisioner med 14 lag i varje. Ungdomsverksamheten är förlagd till Söndrumshallen där det i dagsläget finns tre banor och ytterligare tre banor färdigställs under våren.Klubben bedriver en omfattande och framgångsrik ungdomsverksamhet. Från hösten 2022 gäller 0-taxa för tränarledd ideell ungdomsverksamhet. Detta gäller för all ideell driven ungdomsverksamhet i Söndrumshallen. Just i höst inleds nästa 10-års period, den 3:e perioden. Detta avtal mellan Halmstad Kommuns fritidsförvaltning, Söndrumshallen gäller för Halmstad Frigymnaster, Söndrums Tennis Klubb och Halmstad Badmintonklubb.

Peter Kellner, som är ordförande i hallstyrelsen, beskrev syftet med och innehållet i avtalet med Halmstad Kommun. Ägandeformen innebär att det icke finns några vinstintressen i anläggningens drift. Eventuell vinst användas till renoveringar inom ramen för underhållsplanen och utbyggnad med nya aktivitetsytor.

Hallstyrelsen består av ett antal ledamöter för “de fria andelsägarna” och en ledamot från varje förening med ungdomsverksamhet i hallen.

Embryot till Söndrumshallen var att ett gäng tennisentusiaster under 60-talet lyckades att bygga en tennishall med en tennisbana. I mitten på 70-talet ökade ambitionen att bygga fler hallar för tennis men också två hallar för badminton.

Efter en del strul i byggprocessen stod anläggningen klar med fyra hallar för  tennis, två hallar för badminton (tio banor) och tre squashbanor vid årsskiftet 1979- De första åren var väldigt kärva rent ekonomiskt, men  efter kommunens beslut om kommunal taxa för ungdomsverksamhet har hallen en mycket stabil ekonomi.

I mitten på 80-talet byggdes en tennis bana om till tävlingsgymnastik. Samtidigt beslöt kommunen att all föreningsdriven ungdomsverksamhet skulle genomföras med en hallhyra motsvarande taxan i kommunala hallarna. När kommunen genomförda 0-taxa i kommunala hallarna gällde det också ungdomsverksamhet i Söndrumshallen.

Ytterligare en tillbyggnad gjordes i börja på 2000-talet. Då tillkom ytterliga två tennishallar och en badmintonhall med fyra banor. Samtidigt byggdes en tennishall om till truppgymnastik.

I mitten på 2010-talet “svackade” tennissporten och hallstyrelsen beslöt att bygga en tennishall om till två padelbanor och några år senare gjordes en tillbyggnad för ytterligare en padelbana. På försommaren 2022 står ytterligare en tillbyggnad klar med tre padelbanor klar.

Undertecknade tackade alla inledarna för fina insatser och föreslog en rundvandring i hallen.

Kalle Overgaard

 

2021 Hallandsgänget i RV – årsavslut

Årets sista träff genomfördes som ett studiebesök på RF/SISU-Hallands kansli i Halmstad. Åter stor uppslutning och vi kunde bjuda välkommen till tre nya medlemmar, och flera är på gång.

Dagens höjdpunkt var en grötfrukost med dubbla världsmästare Per som ciceron fint kompletterat av förbundskaptenen Catarina – och vilken meny! Ytterligare ett boksläpp på ett av våra möten.

Sandra, Peter och Daniel informerade om dagsläget i den halländska idrotten och konsekvenserna av olika RIM beslut. En konstruktiv och allvarsam diskussion efter deras inlägg. Uppstart/start efter coronarestriktionerna. Reaktivera föreningarnas + 65 åringar.
Minskningen av de ekonomiska ramarna. Prioritera insatserna mot alla föreningar. En uppgift som SF:en tagit tillbaka men som inga deltagare trodde att SF:en skulle fixa.
SF:en ska ta över ansvaret för ”riktade insatserna”.

Undertecknad tackade alla för uppslutningen på höstens möten och önskade alla ”En riktig god jul och ett gott nytt år”.

Kalle Overgaard

2021 RV Halland på volleybollderby

”Hallandsavdelningen av Riksidrottens vänner var inbjuden att lyssna på Hylte/Halmstad Volleybollklubbs ordförande, numera också sportchef, Mårten Johansson inför lokalderbyt mot Falkenbergs Volleybollklubb.

15 RV medlemmar tillsammans med Hallands landshövding Brittis Benzler och maken Jörgen fanns närvarande vid genomgången och den efterföljande matchen på Halmstad Arena.

Tror att vår volleybollkunskap ökade stort och Hylte/Halmstad Volleys mångåriga ordförande var vår ciceron under matchen.

Ett stort tack till Mårten och Leif samt klubbarnas fenomenala uppvisning.

Halmstadlaget vann med 3 – 1.

Kalle Overgaard