2022 – RV-Halland på Varbergs Idrottshistoriska Förening

Den 15 november träffades RV-Halland på Varbergs Idrottshistoriska Förening.
Vi togs emot av föreningens ordförande och kassör, Errol Flysjö och Jan Nilsson som redan var klara med fika och kaffebröd. En bra början på mötet.
Undertecknad hälsade alla välkomna och tackade Errol och Jan att de snabbt och positivt hade accepterad vår förfrågan.
Under fikat gjordes en kort presentation av alla deltagare och det visade sig ju att vi hade många beröringspunkter och gemensamma bekanta i den halländska idrotten.
Presentation av föreningen, Errol och Jan
Föreningen bildades 26 september 1998 och en av initiativtagarna var Liss Bossmark. Errol var också med från början. Föreningen har under alla åren sponsrats av Varbergs Sparbank och ett privat företag vilket gör att föreningen har en stabil ekonomi och har kunnat hyra in sig i sina lokaler. Stöd utgår även från Fritidskontoret i Varberg. Framtagningen av boken ”Varbergsfotbollen” 2015 gav goda intäkter till föreningen.
Verksamheten står på tre ben:
  • Framtag av Årsbok – sedan 2010
  • Idrottskaféer, har i snitt 80 talet deltagare
  • Museet, invigdes 26 november 2018
Dessutom har föreningen en egen hemsida, men här upplever man att det finns utvecklingspotential och man letar efter intresserade och kompetenta personer som kan arbeta med detta.
Föreningen har också i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, Halland. Utställningarna har tagits fram och cirkulerat på Sparbankens olika kontor och olika institutioner.
Man deltar på olika föreningskassor och har samarbete med Idrottsmuseet i Väst på Kviberg (Göteborg) och motsvarande förening i Halmstad.
Under och efter föredragningen ställdes ett stort antal frågor och det uppstod intressanta diskussioner.
Härefter behandlades våra ”egna frågor”.
Sammanfattning av årets träffar: Lista över genomförda träffar bifogas.
  • Ambitiöst program, gemensamt ansvar
  • Engagerade deltagare
  • Viktigt att vi engagerar flera medlemmar
  • Antalet träffar (6-8 är lagom)
Förslag på föreningar och ämnen: Lista bifogas
Utsänd lista diskuterades och kompletterades
Komplettering av medlemslista. Lista bifogas
Listan diskuterades och det framkom förslag på kompletteringar som skrivs in på listan.
Övriga frågor
  • Information om föreningen vid kontakter med framtida medlemmar.
    • Synpunkter har kommit in och inarbetats i informationen (bifogas)
Avslutning
Undertecknad tackade alla deltagare och en särskild tack riktades till Errol och Jan som erhöll en liten present som tack för besöket.
Kalle Overgaard