Det har varit glest med kamratträffar under 2020. RV hann genomföra en kamratträff på Dopinglaboratoriet i Huddinge innan pandemin med påföljande restriktioner satte stopp för de flesta möten och evenemang.  Den 13 januari var det dags för 2021 års första kamratträff. Det blev en uppskattad premiär för en kamratträff i digitalt format med tjugotalet deltagare.

Under rubriken ”Motionsloppen – näringsförbud, krishantering och återhämtning som idrottsmotor”presenterade Staffan Movin den kraftsamling som skett för att sätta fokus på det närmast totala ”näringsförbud” som drabbat olika evenemang. Staffan är ordförande i En Svensk Klassiker, och var också den som tog initiativ till att bilda intresseorganisationen Svenska Motionslopp och idrottsevenemang, där han är ordförande.

Det fanns ett snabbt växande behov av att få information, och att tydliggöra de gemensamma problem och utmaningar som blev en gemensam nämnare för de stora svenska motionsloppens arrangörer, berörda förbund och föreningar. Man kunde, genom den nya organisationen, agera med gemensam röst och bli en viktig aktör inom idrotten, i media och i samspel med beslutsfattare.

Arbetet fortsätter under 2021 med oförminskad kraft. I avvaktan på att pandemin ska klinga av, och att samhället och idrotten stegvis kan återöppnas, behövs åtgärder för överlevnad, omprövning av en del beslut, och en hel del nytänkande.  Tyvärr har man redan måst fatta beslut om att flytta   arrangemang till hösten. Andra genomförs – om än i modifierad form. Ett sådant exempel är ”Vasaåket 2021”. Det lär bli fler.

Inget ont som inte har något gott med sig, sägs det ju. Vi får hoppas att det kan finnas fog för det talesättet när vi blickar tillbaka på 2020 och 2021!

Nu hoppas vi på ljusare tider – och mer idrott åt folket framöver!

Tack Staffan Movin för ett intressant digitalt möte med Riksidrottens Vänner!

Inbjudan digital kamratträff 13 januari 2021
Motionsloppen 
– näringsförbud, krishantering och återhämtning som idrottsmotor

De föreningsdrivna motionsloppen är unika i Sverige som en viktig del i idrottsinfrastrukturen både för folkhälsa och för den breda finansiering de ger till klubbar och idrotter i Sverige. I mitten av mars slogs benen undan för att arrangera idrottsevenemang. Alla stora svenska motionslopp samlade sig snabbt tillsammans med flera SF för att gemensamt samordna ageranden, lära sig av vandra, hantera myndighetshinder, samt att strukturera upp olika vägar för hur man kan återstarta. En återstart utifrån helt nya förutsättningar.

Staffan Movin, ordförande i En Svensk Klassiker och i det nybildade Svenska Motionslopp, tillika RV-medlem, berättar hur man tillsammans har skapat kraft för att förbli betydelsefulla för svensk idrott. En resa som hela tiden tagit nya vändningar och som är långt i från färdig.

Dag och tid: Onsdagen den 13 Januari 2021 klockan 18.00. Ca 1 timme beroende på engagemang, frågor och antalet deltagare.

Riksidrottens Vänners medlemmar inbjuds delta via Zoom, ett verktyg vi på senare tid använt för RV:s olika möten. Efter att vi fått din anmälan återkommer vi med information om hur du ansluter till mötet.

Anmälan sker till klubbmästaren Jan Engström, jan.engstroem@telia.com eller 070-671 68 53 senast tisdagen den 5 januari. Ange namn och till vilken
e-postadress du vill att vi sänder  anslutningslänken.

Av självklara skäl får du stå för kaffet själv denna kamratträff. Ladda termosen och ta fram nåt gott så ses och hörs vi i början av 2021.

Välkommen med din anmälan!