Sök
Stäng denna sökruta.

Det var en mycket intressant och uppskattad idrottspolitisk kväll i riksdagen när Riksidrottens Vänner bjöd in till kamratträff den 27 februari. Alla riksdagspartier utom ett var representerade och möteslokalen var full med intresserade åhörare.

Inledningsvis hälsade kulturutskottets ordförande Amanda Lind från Miljöpartiet tillsammans med sin utskottskollega Emma Ahlström Köster från Moderaterna välkommen på riksdagens vägnar. Riksdagen som är demokratins högborg i det politiska Sverige.

Därefter höll Johan Storåkers från Riksidrottens Vänners styrelse ett inledningsanförande och resonerade en del kring idrottspolitiska möjligheter och utmaningar i dagens Sverige. Det Johan berörde var bl a ämnen som idrottens självständighet som folkrörelse, samhällsnyttan, möjligheter och utmaningar för en trygg och inkluderande idrottsrörelse, förutsättningar för elitidrott, folkbildning, idrottsanläggningar, demokrati och fritidskortet.

Inledningstalet innehöll resonemang om idrottens kraft i samhällsbygget samtidigt som det är en självständig folkrörelse i förhållande till den politiska makten. Vidare ett påpekande om att i en verksamhet med så många människor engagerade är det tyvärr oundvikligt med en del utmaningar i trygghetsfrågor med mera och vi måste hela tiden arbeta med det. Andra saker som Johan berörde var bland annat många aktiva elitidrottares utmanande ekonomiska situation och det från regeringen planerade fritidskortet. Samtidigt som fritidskortet har goda intentioner framhölls ett antal svårigheter med den tekniska och administrativa hanteringen av instrumentet.

Därefter var det dags för riksdagsledamöterna att hålla ett anförande om idrottspolitik under högst fyra minuter. Talarordningen var följande:
Amanda Lind Miljöpartiet
Emma Ahlström Köster Moderaterna
Roland Utbult Kristdemokraterna
Azadeh Rojhan Socialdemokraterna
Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet
Anna-Lena Hedberg Sverigedemokraterna
Anne-Li Sjölund Centerpartiet

Det var i grunden tidsdisciplinerade riksdagsledamöter även om en del personer hade svårt att få med allt de ville under fyra minuters talartid. Slående på ett övergripande plan var hur eniga alla var om idrottens kraft i samhället och även det positiva i att verksamheten når så många medborgare i Sverige. Efter deras egna inledande tal fick de även under 30 minuter möjlighet att tillföra ytterligare aspekter, men även replikera på sina kollegor.

På flera plan var de även helt överens och konfliktnivån är lägre här än på många andra politikerområden. Många av riksdagsledamöterna var positiva till fritidskortets intentioner, men en del av oppositionspolitikerna tog upp att utformningen är osäker gällande bland annat hur den ökade administrationsbördan ska hanteras. Företrädare för regeringspartierna framhöll att det genomförs en noggrann analys i frågan med hela fem statliga myndigheter inblandade.

Flera av oppositionspartierna betonade att det är nödvändigt i dagens sträva samhällsekonomiska läge att staten tar ett större anläggningspolitiskt ekonomiskt ansvar. Från partier med olika placeringar på den politiska skalan togs även frågan upp om att lära av Danmark med ett betydande nationellt ansvar på anläggningsområdet med bl a en nationell fond och ansvar för kompetensutveckling samt innovation.

Ett annat ämne som uppmärksammades var den ekonomiska och socialt prövande situationen för många topputövare i vårt land. Alla riksdagsledamöter var i det närmaste överens om nödvändigheten att få till bättre lösningar på området. Emellertid framhölls det under kvällen att det finns statligt utredningsmaterial som kan hitta vägar framåt i t.ex. frågan om tillgång till socialförsäkringssystemet. Här poängterades att det finns en liknande utmaning för många kulturutövare som är egna företagare med en osäker ekonomisk tillvaro.

Exempel på andra frågor som riksdagsledamöterna framhöll var nödvändigheten av en stark idrottsrörelse i hela landet och att det var negativt med utfallen av de senaste svenska ansökningarna om Vinter-OS då det hade varit något för hela landet att inspireras av.

Före den avslutade frågestunden var det fika och mingel med goda möjligheter till mer informella samtal.

Under frågestunden var det en blandning av inspel och frågor som förmedlades från kamratträffens deltagare. Ämnen som berördes var bland annat elitidrottares bristande ekonomiska långsiktiga trygghet, ledarstimulans- och utbildning, idrott i skolan, anläggningsfrågan i storstäder med speciell inriktning på Stockholm och problem med att arrangera tävlingar på allmänna vägar. På flera av dessa områden höll riksdagsledamöterna med om det som framfördes, även om det bl a fanns inspel om att infrastrukturministern både borde och har möjlighet att snabba på beslutsfattandet för att underlätta arrangemang på statliga vägar.

Efter att kamratträffen avslutades strax efter kl. 20.00 dröjde sig en del deltagare kvar för informella diskussioner, ibland med riksdagsledamöterna, och det får ses som ett gott betyg för träffen och intresset i idrottspolitiska ämnen bland Riksidrottens Vänners medlemmar. Emellertid hjälpte våra värdar oss snart med att ta oss ut i Stockholmskvällen, utanför riskdagens domäner.

Johan Storåkers

Se fler bilder från träffen här.